Show simple item record

Utilization of energy losses in vehicle suspensiondc.contributor.advisorPlomer Jan
dc.contributor.authorVinař Petr
dc.date.accessioned2018-06-19T22:07:12Z
dc.date.available2018-06-19T22:07:12Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-785101586505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77194
dc.description.abstractPráce se zabývá konstrukcí dodatečného mechanismu umístěného v podvozku vozidla pro generování elektrického proudu při vertikálním pohybu vozidla při jízdě po vozovce. Práce je rozdělena na pět části. První část se věnuje popisu pérování, jak a na jakých principech funguje. V druhé části je popis kinematiky pérování vozidla, zvoleného pro montáž mechanismu. Třetí část obsahuje přehled generátorů elektrické energie, které by byly vhodné pro navržení mechanismu. Ve čtvrté části je návrh zástavby generátoru do zvoleného vozidla. V páté závěrečné části se provádí ověření přínosu systému ve vozidle. Ověří se účinnost systému, zda pohyb tlumiče je dostatečný k výrobě elektrické energie či nikoliv.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the construction of an additional mechanism located in the chassis of the vehicle in order to generate electric current during the vertical movement of the vehicle while driving. The thesis is divided into five parts. The first part describes the suspension, how and on what principles it works. In the second part there is a description of the suspension kinematics of the vehicle selected for design of the mechanism. The third part contains a summary of power generators that would be suitable for this design. The fourth part is about the design of application of the generator in the selected vehicle. The fifth part verifies the benefit of the system in the vehicle. The effectiveness of the system is verified to see if the shock absorber movement is sufficient to generate electricity or not.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPérování vozidla,pružiny,tlumiPérování vozidla,tlumiče,nápravy,kinematika,elektromotor,výroba elektřiny,konstrukcecze
dc.subjectSuspension of vehicle,springs,shock absorbers,axles,kinematics,electric motor,power generation,constructioneng
dc.titleVyužití ztrátové energie pérovaní vozidlacze
dc.titleUtilization of energy losses in vehicle suspensioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeŠolc Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních prostředkůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record