Show simple item record

Innovation of the Loyalty Program in a Specific Company on B2B Market

dc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorNováková Andrea
dc.date.accessioned2018-06-19T22:05:14Z
dc.date.available2018-06-19T22:05:14Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-780409361105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77118
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou věrnostního programu vybrané společnosti působící na trhu B2Ba je zaměřena na věrnostní program využitý v odvětví automobilového průmyslu. Cílem práce je návrh na zlepšení věrnostního programu a analýza nákladové udržitelnosti. Práce je rozdělena do 4 částí - úvod, teoretická část, praktická část a závěr. Teoretická část se skládá ze základních teoretických východisek jako specifika B2B marketingu, řízení vztahů se zákazníky a věrnostními programy. Na ně navazuje část praktická obsahující nejprve analýzu společnosti a věrnostního programu zahrnující také marketingovou sondu, a poté syntézu možných opatření pro inovaci věrnostního programu. Závěr práce se věnuje shrnutí šetření a doporučení týkající se inovace věrnostního programu.cze
dc.description.abstractThis diploma´s thesis deals with analysis of customer loyalty program in a specific company operating on B2B market and it is specialized in loyalty program in automotive industry. The aim of this thesis is the improvement suggestion and cost-sustainability. The thesis is divided into four parts - an introduction, theoretical part, practical part and conclusion. Theoretical part consists of elementary theoretical basis as the B2B marketing specification, customer relationship management and loyalty pro-grams. Practical part takes up theoretical part at first containing company and loyalty program analysis including marketing probe and afterward synthesis feasible preoccupations with innovations of loyalty program.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectB2B,věrnostní program,vztahy se zákazníky,loajalita,podpora prodeje,marketingcze
dc.subjectB2B,loyalty program,customer relationship management,loyalty,sales promotion,marketingeng
dc.titleInovace věrnostního programu vybrané společnosti působící na trhu B2Bcze
dc.titleInnovation of the Loyalty Program in a Specific Company on B2B Marketeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSemerád Petr
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record