Show simple item record

Optimization of a Process in the Maintenance of Aircraft Unitsdc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorBlažková Alice
dc.date.accessioned2018-06-19T22:04:53Z
dc.date.available2018-06-19T22:04:53Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-780409335605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77105
dc.description.abstractDiplomová práce představuje zlepšovatelský projekt navržený za účelem op-timalizace sledovaného procesu údržby letadlových podvozků. Cílem práce je sledování a mapování současného stavu sledovaného procesu, identifikace úzkých míst a navržení vhodných doporučení s využitím štíhlých principů a metod. Stěžejním optimalizačním návrhem je zavedení dávkové výroby, která by přinesla zvýšení efektivity procesu, odstranění plýtvání na pracovišti ve formě čekání a urychlila proces probíhající na pracovišti údržby letadlových podvozků. Součástí práce je rovněž plán zavedení návrhu.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis represents an innovatory project designed to provide op-timization of selected process in maintenance of aircraft units. The objective of the thesis is monitoring and mapping current state of selected process, identification of bottle necks and proposal of appropriate recommendations using lean principles and methods. The fundamental proposal leading to op-timization of selected process is implementation of batch manufacturing of the product of given process. Batch manufacturing would lead to effectivity increasing in the selected process, waste elimination and shortening of the lead time of a process running at the Maintenance of aircraft units depart-ment. The plan of implementation is also a part of the thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŠtíhlá údržba,řízení procesů,optimalizace procesů,štíhlý podnik,produktivita,management,podnikové procesycze
dc.subjectLean maintenance,Process management,Process optimization,Lean enter-prise,Productivity,Management,Enterprise processeseng
dc.titleOptimalizace procesu v údržbě letadlových celkůcze
dc.titleOptimization of a Process in the Maintenance of Aircraft Unitseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-18
dc.contributor.refereeZralý Martin
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record