Show simple item record

Effective text input in TV interfacedc.contributor.advisorMíkovec Zdeněk
dc.contributor.authorPanchártek Jan
dc.date.accessioned2018-06-19T22:04:25Z
dc.date.available2018-06-19T22:04:25Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifierKOS-773337371905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77087
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o problematice zadávání textů do televizních rozhraní. V první části analyzuje preference jednotlivých uživatelů při psaní textů na televizorech. Následně práce zkoumá již existující řešení. Z nabitých informací vznikají prototypy, které jsou iterativně testovány až k výslednému řešení tohoto problému.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on text entry interface on television. First part of the thesis analysis preferences of individual users when entering text on~television. Next part of the thesis takes a look at existing solutions. From the~performed research, prototypes are created which are iteratively tested until the~final solution of this problem.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkvantitativní a kvalitativní výzkum,ovladače k TV,mobilní aplikace,zadávání textů,lo-fi a hi-fi prototypycze
dc.subjectquantitative and qualitative research,TV drivers,mobile applications,entering text,low fidelity and high fidelity prototypeseng
dc.titleEfektivní zadávání textů prostřednictvím televizních rozhranícze
dc.titleEffective text input in TV interfaceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeČmolík Ladislav
theses.degree.disciplineInterakce člověka s počítačemcze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record