Show simple item record

Web application for project planning of special effects and post-production companydc.contributor.advisorMíkovec Zdeněk
dc.contributor.authorChvíla Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-19T22:04:05Z
dc.date.available2018-06-19T22:04:05Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifierKOS-773337367405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77074
dc.description.abstractDiplomová práce si bere za cíl vytvořit prototyp webové aplikace, která umožňuje plánování a vizualizaci dílčích prací na jednotlivých projektech pro trikovou a post-produkční firmu. Pomocí vhodné vizualizace a uživatelských požadavků, které byly sesbírány pomocí kvalitativních metod byl vytvořen low-fidelity prototyp. Ten byl následně otestován přímo uživateli. Na základě nálezů a doporučení z testování byl vytvořen high fidelity prototyp, který využíval cílové technologie. Za účelem výběru vhodných technologií byla provedena analýza. Tento prototyp byl posléze také testován s uživateli a výsledky tohoto testování budou použity pro budoucí vývoj webové aplikace. Z výsledků je zřejmé, že uživatelé potřebují komplexní systém, který umožňuje velkou variabilitu pro jednotlivé projekty.cze
dc.description.abstractThe purpose of the thesis is to create a prototype of a web application that allows planning and visualization of tasks on particular projects for the trick and post-production company. Using a suitable visualization and user requirements that were collected using qualitative methods, a low-fidelity prototype was created, which was user tested. Based on the findings and recommendations, a high-fidelity prototype was developed using final technologies. Selection of suitable technologies has been analyzed. This prototype was then also user tested and the results of this test will be used for future development of the web application. Results of user testing showed that users need a complex system that allows great variability for individual projects.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUCD,Prototypování,React,Post-produkce,VFXcze
dc.subjectUCD,Prototyping,React,Post-production,VFXeng
dc.titleWebová aplikace k plánování projektů pro trikovou a postprodukční firmucze
dc.titleWeb application for project planning of special effects and post-production companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeDubec Mario
theses.degree.disciplineInterakce člověka s počítačemcze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record