Show simple item record

Minimizing Convex Piecewise-Affine Functions by Local Consistency Techniquesdc.contributor.advisorWerner Tomáš
dc.contributor.authorDlask Tomáš
dc.date.accessioned2018-06-19T22:03:56Z
dc.date.available2018-06-19T22:03:56Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-773337365905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77066
dc.description.abstractCílem této práce je vytvořit algoritmus pro minimalizaci konvexních po částech afinních funkcí zadaných jako součet maxim afinních funkcí, přičemž se zaměřujeme na řídké instance velkého rozsahu. K dosáhnutí tohoto cíle zobecňujeme algoritmus Augmenting DAG, který minimalizuje horní mez max-plus problému, a používáme podmínku lokální konzistence, která je relaxací podmínky pro globální optimalitu. V této práci představujeme minimalizační algoritmus a teorii s ním spojenou, dokazujeme správnost tohoto algoritmu a navrhujeme jeho verzi pro celočíselnou aritmetiku, kterou jsme implementovali v C++. Poté při testování na velkých řídkých instancích experimentálně ukazujeme, že náš algoritmus je schopen dosáhnout výsledků, které jsou blízko optima.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to develop an algorithm minimizing convex piecewise-affine functions given in the form of a sum of pointwise maxima of affine functions. To make this possible for very large sparse instances, we generalize the Augmenting DAG algorithm (previously proposed to minimize an upper bound on the max-sum problem) and use the notion of local consistency, which relaxes the global optimality condition. We develop the algorithm, the related theory, prove its correctness, and propose a version using integer arithmetic which we implement in C++. We then experimentally show that the algorithm can provide near-optimal results, when tested on sparse large instances.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectoptimalizace nediferencovatelných funkcí,konvexní po částech afinní funkce,lokální konzistence,binární max-plus problémcze
dc.subjectnon-differentiable optimization,convex piecewise-affine function,local consistency,binary max-sum problemeng
dc.titleMinimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencícze
dc.titleMinimizing Convex Piecewise-Affine Functions by Local Consistency Techniqueseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠůcha Přemysl
theses.degree.disciplineUmělá inteligencecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record