Show simple item record

Profibus Analyzer - Communication Driver and Firmware Updatedc.contributor.advisorŠtěpán Petr
dc.contributor.authorKubeš Daniel
dc.date.accessioned2018-06-19T22:03:14Z
dc.date.available2018-06-19T22:03:14Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifierKOS-773337355505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77038
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem firmwaru pro zařízení Profibus Analyzer od firmy Siemens. Zařízení bude možné využít pro analýzu dvou kanálů Profibus DP a jednoho kanálu PA v jedné časové doméně, což je nezbytně nutné pro precizní analýzu Profibus zařízení, které využívá redundatní komunikační kanál. V práci je popsán vývoj komunikačního řetězce sloužícího k přenosu dat z FPGA, které zpracovává data z Profibus kanálů, do PC aplikace. Jeho základem je procesor Sitara, na kterém běží operační systém Linux. Zmíněný komunikační řetězec obsahuje modul linuxového jádra, který zajišťuje přenos dat z FPGA do paměti procesoru, real-time aplikaci, která komunikuje s kontrolní PC aplikací a předává ji naměřená data z FPGA a nakonec dynamickou knihovnu (.dll) pro zapouzdření komunikace mezi Profibus Analyzerem a počítačem, která bude využita pro kontrolní GUI aplikaci.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the firmware development for the Profibus Analyzer device made by the Siemens company. It will be possible to use this device to analyze two Profibus DP channels and one PA channel in the same time domain, which is necessary to achieve a precise analysis of the Profibus device, which uses a redundant communication channel. The thesis describes the development of the communication stack, which ensures the data transfer from the FPGA (that processes the Profibus channels data) to the PC application. The communication stack is based on the Sitara processor running the Linux OS. This stack contains Linux kernel module, the real-time application and the Dynamic Link Library. Linux kernel module is responsible for the data transfer from the FPGA to the processor memory, the real-time application communicates with the control PC application and forwards the FPGA data to the PC and the Dynamic Link Library encapsulates the whole communication between the PC and the Profibus Analyzer to be used by the control GUI application.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectProfibus,Profibus DP,Profibus PA,Fieldbus,Analyzátor,FPGA,Sitara procesor,AM335x,TI,Linux,RT patch,Kernel modul,Real Time aplikace,Server-klient,Siemenscze
dc.subjectProfibus,Profibus DP,Profibus PA,Fieldbus,Analyzer,FPGA,Sitara processor,AM335x,TI,Linux,RT patch,Kernel module,Real Time application,Server-client,Siemenseng
dc.titleModifikace programového vybavení komunikačního zařízení Profibus Analyzercze
dc.titleProfibus Analyzer - Communication Driver and Firmware Updateeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeDušek Miroslav
theses.degree.disciplineSenzory a přístrojová technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record