Show simple item record

Modular Web-based Information System for Leisure Complexdc.contributor.advisorSuchánek Marek
dc.contributor.authorRolník Marian-Daniel
dc.date.accessioned2018-06-19T22:01:46Z
dc.date.available2018-06-19T22:01:46Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-762877536005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76984
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vývojem informačního systému, který bude podporovat klíčové činnosti volnočasového areálu. Nejprve se věnuje analýze volnočasového areálu RY:BAR. Na základě této analýzy jsou vytvořeny modely za použití konceptuálního modelování. Následně je podle těchto modelů vytvořena webová aplikace pro volnočasové areály se základními principy Normalized Systems Theory. Tato webová aplikace je napsána v PHP frameworku Symfony, který podporuje modularitu ve webových aplikacích. Vytvořené řešení poskytuje evolvabilitu při dalším vývoji, který bude následovat. Přínosem této práce je obecný webový systém, využitelný pro jakýkoliv volnočasový areál s možností zvolení potřebných modulů pro klíčové činnosti areálu. Výhodou systému jsou jeho nízké náklady, plynoucí z ekonomického zhodnocení této aplikace v areálu RY:BAR.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the development of an information system that will support key activities of a leisure complex. First part of the thesis analyzes the leisure area RY:BAR, which have provided basis for creating models using the conceptual modeling. Secondly, these models served to construct a web application for lesiure time complexes, using basic principles of Normalized Systems Theory. This web application is written in the Symfony PHP framework that supports modularity in web applications. The created solution is scalable for the future development. The goal of this work is to create a general web-based system, usable for any leisure complex with the possibility of selecting the necessary modules for the key activities of the complex. The unique selling point of the system is scalability for future expansion and addition of new modules. Moreover, the solution itself is low cost which has resulted from the economic evaluation of this application in the RY:BAR complex.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnormalizovaný informační systém,modulární webová aplikace,analýza volnočasového areálu,ekonomicko-manažerské zhodnocení,evolvabilita,Normalized Systems Theory,PHP,ORM,Symfonycze
dc.subjectnormalized information system,modular web application,analysisof a leisure complex,economic evaluation,evolvability,Normalized SystemsTheory,PHP,ORM,Symfonyeng
dc.titleModulární webový informační systém pro volnočasový areálcze
dc.titleModular Web-based Information System for Leisure Complexeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVynikarová Dana
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record