Show simple item record

Eternal domination on special graph classesdc.contributor.advisorValla Tomáš
dc.contributor.authorKřišťan Jan Matyáš
dc.date.accessioned2018-06-19T21:58:01Z
dc.date.available2018-06-19T21:58:01Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.identifierKOS-695599731505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76845
dc.description.abstractV této práci studujeme problém věčné dominace grafu, který je známý pod názvem m-eternal domination problem. Je zadán graf G a na vrcholy G umístíme ochránce. Následně jsou na vrcholy postupně vedeny útoky. Po každém útoku se musí nějaký ochránce přesunout na ohrožený vrchol. Každý vrchol smí okupovat nejvýše jeden ochránce. Nejmenší počet ochráců, který ochrání G, značíme g[?]m(G). Zabýváme se kaktusovými grafy G takovými, že každá hrana v G je na cyklu o velikosti 3k + 1 pro nějaké k [?] N. Ukazujeme, že pro každé takové G na n vrcholech platí g[?]m(G) = 1 + (n [?] 1)/3. Představujeme problém m-eternal guard configuration, který je stejný jako m-eternal domination problem, ale povoluje více ochránců na jednom vrcholu. Nejmenší nutný počet ochránců pro graf G označujeme jako G[?]m(G). Popisujeme lineární algoritmus pro výpočet G[?]m(G) v kaktusových grafech, kde každá artikulace je ve dvou blocích. Navíc předkládáme lineární algoritmus pro výpočet g[?]m(G) v klikových stromech. Přikládáme implementaci v C++ těchto algoritmů spolu s exponenciálním algoritmem, který řeší oba problémy v obecných grafech.cze
dc.description.abstractIn this thesis, we study the m-eternal domination problem. Given graph G, guards are placed on vertices of G. Then vertices are subject to sequential attacks. After each attack, a guard must move into the attacked vertex. At most one guard is allowed to occupy any vertex. We denote the minimum number of guards, that can defend G indefinitely as g[?]m(G). We consider cactus graphs G, such that every edge in G is on a cycle of size 3k + 1 for some k [?] N. We show that for every such G on n vertices, g[?]m(G) = 1 + (n [?] 1)/3. We introduce the m-eternal guard configuration problem, being the same as the m-eternal domination problem, except it allows multiple guards on single vertex. We denote the minimum number of required guards in G as G[?]m(G). We present a linear algorithm for computing G[?]m(G) in cactus graphs, where every articulation is in two blocks. Moreover, we design a linear-time algorithm for computing g[?]m in clique trees. We include a C++ implementation of these algorithms, together with an exponential algorithm for both problems in general graphs.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvěčná dominace,eternal domination,bránění grafu,kaktusový graf,klikový strom,kombinatorická hra,věčné zabezpečenícze
dc.subjecteternal domination,graph protection,cactus graph,clique tree,combinatorial game,eternal securityeng
dc.titleEternal domination na speciálních třídách grafůcze
dc.titleEternal domination on special graph classeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠimeček Ivan
theses.degree.disciplineTeoretická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record