Show simple item record

SW for Comparison of High Quality Time Standardsdc.contributor.advisorRoztočil Jaroslav
dc.contributor.authorDittrich Jan
dc.date.accessioned2018-06-19T21:56:11Z
dc.date.available2018-06-19T21:56:11Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695599616305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76762
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje realizaci softwarové aplikace určené k porovnávání přesných časových stupnic vysoce přesných etalonů času a frekvence. Aplikace je odzkoušena porovnáváním lokální časové stupnice Laboratoře přesného času a frekvence FEL ČVUT a časové stupnice Laboratoře Státního etalonu času a frekvence LSEČF, která reprezentuje národní aproximaci časové stupnice UTC. Software je napsán v jazyce C v programu LabWindows/CVI. Pro porovnávání jsou zvoleny dvě metody, a to metoda společného pozorování "Common View", která využívá pro přenos času satelitní systémy, a metoda dvoucestného přenosu času po optických vláknech. Pro porovnávání pomocí metody "Common View" se zde využívají satelitní systémy GPS, GLONASS a Galileo. Tato práce obsahuje také analýzu těchto metod a jejich vzájemné porovnání.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is about development of a software application designed to compare exact timescales of high precision time and frequency standards. The application is tested by comparing the local timescale of the Laboratory of Precision Time and Frequency CTU FEE and the timescale of the Laboratory of the National Time and Frequency Standard which presents the Czech national approximation of the UTC timescale. The software is written in C language in LabWindows/CVI software. There are two methods selected for this comparison, the Common View method, which uses satellite systems, and the method of Two-Way Time Transfer using optical fibers. For the Common View method, the GPS, GLONASS and Galileo satellite systems are used. This works also includes an analysis of these methods and their mutual comparison.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectČasová stupnice,Transfer času,GNSS,Optická vlákna,Softwarecze
dc.subjectTimescale,Time transfer,GNSS,Optic fibres,Softwareeng
dc.titleSW pro porovnání vysoce přesných etalonů časucze
dc.titleSW for Comparison of High Quality Time Standardseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKuna Alexander
theses.degree.disciplineSenzory a přístrojová technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record