Show simple item record

Analysis and selection of communication technologies for Smart griddc.contributor.advisorTupý Onřej
dc.contributor.authorŠtajner Dan
dc.date.accessioned2018-06-19T21:54:46Z
dc.date.available2018-06-19T21:54:46Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifierKOS-695599566005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76700
dc.description.abstractTato bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem energetických sítí Smart grid a s koncepty a prvky, které jej utvářejí. Práce si klade za cíl na základě analýzy užšího výběru komunikačních technologií, ve spojení s teoretickým rozborem architektury sítí, zvolit vhodnou technologii pro zprostředkování last-mile komunikace distributor-spotřebitel především pro potřeby smart meteringu. Výběr je podpořen vstupními daty, poskytnutými zadavatelskou společností ČEZ Distribuce a.s., která zahrnují jak technické požadavky na parametry na přenos, tak výši nákladů spojených s implementací.cze
dc.description.abstractThe basis of this thesis is to inform the reader about the term Smart grid and its concepts and elements. This paper aims to provide analysis of closer selection of communication technologies combined with theoretical breakdown of network architectures. Based on the analysis, it pursues to choose suitable technology for last-mile communication between electric utility and consumer, mainly for purposes of smart metering. The selection is supported by input data provided by the submitter, ČEZ Distribuce a.s.. The data include technical requirements on communication channel and expenditures linked to implementation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSmart grid,smart metering,last-mile komunikace,architektura sítí,Internet věcí,optické vlákno,PLC,celulární sítě,ZigBee,NarrowBand-IoTcze
dc.subjectSmart grid,smart metering,last-mile communication,network architecture,Internet of Things,optical fiber,PLC,cellular networks,ZigBee,NarrowBand-IoTeng
dc.titleAnalýza a výběr komunikačních technologií pro Smart gridcze
dc.titleAnalysis and selection of communication technologies for Smart grideng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVítek Miroslav
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record