Show simple item record

Unsupervised Segmentation of Songs in Full Concert Audiodc.contributor.advisorKalvoda Tomáš
dc.contributor.authorNevyhoštěný Petr
dc.date.accessioned2018-06-19T21:54:31Z
dc.date.available2018-06-19T21:54:31Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.identifierKOS-593779849205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76689
dc.description.abstractDesítky milionů celých živých koncertů jsou k dispozici na službách pro sdílení video- a audiozáznamů, a seznamy písní spolu s časovými údaji jsou podstatnou informací, která je s nimi poskytována. Jelikož je ruční anotace repetitivní a časově náročná, automatický nástroj je velmi hodnotný. Tato bakalářská práce předkládá řešení pro neřízenou segmentaci písní v audiozáznamu koncertu. Podle mých poznatků je to vůbec první pokus o řešení problému takto zadefinovaného. Hranice segmentů jsou určeny pomocí široce používaného testu logaritmického věrohodnostního poměru a tři různé modely pro klasifikaci jsou představeny. Na shromážděném datasetu, obsahujícím různé hudební žánry a kvality zvuku, dosahuje implementovaný systém 88,92% f-skóre a 81,30% specifičnosti správně označených sekund audio signálu. Celkové výsledky ukazují, že je jeho detekce hranic poměrně úspěšná, a může tedy sloužit jako obstojný základní model k porovnání s budoucími řešeními.cze
dc.description.abstractTens of millions of full live concerts are available on video- and audio-sharing services, and set lists with song time annotations are an essential information provided with them. Since the manual annotation is repetitive and time-consuming, an automatic tool is very valuable. This thesis proposes a solution to the unsupervised song segmentation in full concert audio. To my best knowledge, it is the first attempt to deal with the problem of this particular definition. Segment boundaries are identified by the log-likelihood ratio method and three different models for the classification are introduced. On the collected dataset, containing various musical genres and audio quality, the implemented system achieves 88.92% f-measure and 81.30% specificity of correctly labeled seconds in audio signal. Overall results show that its boundary detection is relatively successful, and therefore it serves as a decent baseline system for future solutions.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsegmentace písní,celé koncerty,neřízený,transformace s konstantním Q,mel-škálované spektrum,střední kvadratická energie,spektrální centroid,spektrální tok,spektrální plochost,logaritmický věrohodnostní poměr,detekce anomáliícze
dc.subjectsong segmentation,full concerts,unsupervised,constant-Q transform,mel-scaled spectrum,root-mean-square energy,spectral centroid,spectral flux,spectral flatness,log-likelihood ratio,anomaly detectioneng
dc.titleNeřízená segmentace písní v audiozáznamu koncertucze
dc.titleUnsupervised Segmentation of Songs in Full Concert Audioeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠimeček Ivan
theses.degree.disciplineTeoretická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record