Show simple item record

Automatic correction of simplified relational notationdc.contributor.advisorHunka Jiří
dc.contributor.authorMachala Filip
dc.date.accessioned2018-06-19T21:53:53Z
dc.date.available2018-06-19T21:53:53Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-587865252905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76661
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať riešenie pre zautomatizovanie opravy odpovedí typu transformácia konceptuálneho modelu do zjednodušeného relačného zápisu. Pre tento účel som navrhol a následne implementoval samostantnú aplikáciu, ktorá využíva možnosti jazyka Python a jeho knižníc. Aplikácia realizuje prevod odpovedí do štandardizovaného formátu JSON a ich následnú opravu. Pre komunikáciu používa rozhranie API. Táto bakalárska práca sa dotýka všetkých krokov softwarového vývoja: analýzy, návrhu, implementácie a testovania.cze
dc.description.abstractThe main purpose of this bachelor's thesis was to design and implement solution for automatization of correction answers of type transformation to simplified relational notation. I have designed and implemented application for this purpose, that use possibilities of Python programming language and it's libraries. Application also converts answers to standardized JSON format. It communicates through API. This bachelor's thesis include all steps of software development: analysis, design, implementation and testing.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDatabázové systémy,lexikálna analýza,syntaktická analýza,parsovanie,API,PLY,Flask,zjednodušený relačný zápis,JSONcze
dc.subjectDatabase systems,lexical analysis,syntactic analysis,parsing,API,PLY,Flask,simplified ralational notation,JSONeng
dc.titleAutomatická oprava zjednodušeného relačního zápisucze
dc.titleAutomatic correction of simplified relational notationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-18
dc.contributor.refereeHalaška Ivan
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record