Show simple item record

Compare prices of mobile operators services for the private sector in the EUdc.contributor.advisorŠafránek Jaroslav
dc.contributor.authorRafaj Andrej
dc.date.accessioned2018-06-19T21:53:01Z
dc.date.available2018-06-19T21:53:01Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-587865133305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76618
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu identifikované ich potreby. Na základe komplexného prieskumu ponúk operátorov bolo vypracované porovnanie mobilných služieb. Rozdielnosť trhov je rešpektovaná aplikovaním metodiky parity kúpnej sily. Výsledkom je analýza zobrazujúca diferenciáciu cien mobilných služieb v Európskej únii.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is a comparison of prices of mobile operator telecommunication services in countries of the European Union. A suggestion of typical customer groups was created and through a questionnaire survey their needs were identified. On the basis of a comprehensive survey of operators' offers a comparison of mobile services was developed. The diversity of markets is respected by application of purchasing power parities. The result is an analysis showing the differentiation of mobile service prices in the European Union.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectoperátor,telekomunikácia,mobilné služby,parita,tarif,porovnanie služiebcze
dc.subjectoperator,telecommunication,mobile services,purchasing power parity,tariff,comparison of serviceseng
dc.titlePorovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EUcze
dc.titleCompare prices of mobile operators services for the private sector in the EUeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVítek Miroslav
theses.degree.disciplineManažerská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record