Show simple item record

Implementation and Performance Evaluation of Game Theoretic Radio Resource Allocation Algorithm in Emulated Mobile Network

dc.contributor.advisorPlachý Jan
dc.contributor.authorOuředník Tomáš
dc.date.accessioned2018-06-19T21:52:36Z
dc.date.available2018-06-19T21:52:36Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifierKOS-587865116005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76614
dc.description.abstractS narůstajícím počtem mobilních uživatelů a s jejich širokým spektrem požadavků na mobilní připojení, narůstají nároky na přidělovaní prostředků. Pro splnění požadavků mobilních uživatelů, musí být známy informace o uživatelích (kvalita kanálu, objem dat pro vysílání, atd.) na centrálním prvku, který prostředky přiděluje (základnová stanice). Nicméně sběr těchto informací probíhá na stejných prostředcích, které využívají uživatelé pro přenos jejich dat. Tudíž při velkém počtu uživatelů dochází k omezení jejich propustnosti. Tento problém lze vyřešit pomocí decentralizovaného přidělování prostředků, kdy si uživatelé sami rozhodují o přidělování prostředků. V této bakalářské práci je prozkoumán decentralizovaný plánovač, založený na teorii her, využívající fiktivní hru. Pro otestování jeho funkcionality je navržena centralizovaná verze, z důvodu omezení současných platforem pro emulaci mobilních sítí, která je implementována a otestována. Pro emulaci mobilní sítě byla zvolena platforma OpenAirInterfaceTM.cze
dc.description.abstractThe increasing number of mobile users and their wide range of applications and services leads to higher requirements for the allocation of communication resources. To properly allocate communication resources information about the mobile users, such as channel quality, have to be collected at the central node, i.e. base station. However, collecting information about mobile users exploits the same communication resources which are exploited for communication of mobile users. Thus, with large number of mobile users, their communication capacity would be affected. Therefore, an option of decentralized communication resource allocation, where mobile users decide on resource allocation themselves, comes to solve this issue. This bachelor thesis examines a decentralized resource allocation algorithm based on game theory with fictitious play. To test its functionality, we design a centralized version, due to the limitation of current mobile network platform, implement it and do a performance evaluation. As the mobile network emulation platform OpenAirInterfaceTM is selected.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKlíčová slova ? Mobilní sítě,LTE-A,Přiřazování prostředků,Emulace,OpenAirInterfaceTM,Plánovačecze
dc.subjectKeywords ? Mobile networks,LTE-A,Resource allocation,Emulation,OpenAirInterfaceTM,Schedulingeng
dc.titleImplementace algoritmu pro přidělování komunikačních prostředků pomocí teorie her a jeho vyhodnocení v emulované mobilní sítícze
dc.titleImplementation and Performance Evaluation of Game Theoretic Radio Resource Allocation Algorithm in Emulated Mobile Networkeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeKukrál Tomáš
theses.degree.disciplineSíťové a informační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record