Zobrazují se záznamy 1-20 z 33

   Klíčové slovo
   5G, bezpilotní letouny, mobilní sítě, genetické algoritmy [1]
   5G, UAV, mobile networks, genetic algorithm. [1]
   Access Network, PON, AON, Topology, GIS, Smart Grid [1]
   Arduino, current measurement, voltage measurement, the power consumption measurement, DC power sources [1]
   Arduino, měření proudu, měření napětí, měření spotřeby, stejnosměrné zdroje [1]
   Automatizace, konfigurace, síťové prvky, MikroTik, RouterBOARD, RouterOS, Ansible [1]
   bezpečnost, rušení, IoT, LPWAN, LPN, LoRa, obrana, obrana vůči rušení [1]
   Cloud services, Internet of Things, processes of the technology company, sensor network [1]
   Cloudové služby, internet věcí, procesy technologické firmy, senzorová síť [1]
   coexistence, LPWAN, LPN, Low Power Wide Area Network, LoRa, Sigfox, IQRF [1]
   Dvoutaktní motor, přímé vstřikování, elektronická řídící jednotka [1]
   GNS3, Packet Tracer, eNSP, RIPv2, Inter-VLAN Routing, OSPF, MPLS VPN, Cisco, Router, Switch [1]
   GNS3, Packet Tracer, eNSP, RIPv2, Inter-VLAN Routing, OSPF, MPLS VPN, Cisco, Směrovač, Přepínač [1]
   GPS, RINEX, RTCM SC-104, Ntrip, NMEA, chyby GPS, DGPS, real-time, postprocessing, EUREF, BNC, u-center. [2]
   GPS, RINEX, RTCM SC-104, Ntrip, NMEA, errors in GPS, DGPS, real-time, postprocessing, EUREF, BNC, u-center. [2]
   Incident, analýza rizik, zodpovědnost, opatření, hrozba, zranitelnost, bezpečností politika, proces, ISMS, kompetence, role, zákon [1]
   Incident, Risk analysis, responsibility, measures, threat, vulnerability, security policy, process, ISMS, competence, role, law [1]
   Internet of things, Industry 4.0, real-time analysis, compile of OpenWRT/LEDE, Lua, LuCI, rrdtool, creating a system, electroforming, DS18B20, embedded platforms, VoCore, Manson HCS-3400 USB, bachelor work. [1]
   Internet věcí, průmysl 4.0, analýza v reálném čase, kompilace OpenWRT/LEDE, Lua, LuCI, rrdtool, návrh systému, galvanoplastika, DS18B20, embedded zařízení, VoCore, Manson HCS-3400 USB, bakalářská závěrečná práce. [1]
   koexistence, LPWAN, LPN, Low Power Wide Area Network, LoRa, Sigfox, IQRF [1]