Now showing items 1-20 of 197

  • 2D kapacitní senzor zatížení s textilní strukturou 

   Author: Hofman Jan; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Neruda Marek
   Obsahem této bakalářské práce je navržení tlakového senzoru s textilní strukturou. Lze ho využít například ve zdravotnictví (detektor proleženin, měření tlaku, teploty) dále v oděvním průmyslu (sportovní obleky s přístrojovou ...
  • 2R regenerace optického signálu na bázi nelineárního vlákna 

   Author: Pilík Tomáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Škoda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • 3D tiskárna s možností výměny tiskových hlav 

   Author: Khalafyan Evgeny; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Horáček Jan
   Náplní této bakalářské práce je problematika 3D tisku. Budou zde stručně uvedený možnosti realizace tiskáren, metody 3D tisku a materiály které se používají pro tištěni. Cílem práce je realizace funkční tiskárny na zakladě ...
  • Akomodace stopy pole a numerické apertury mezi konvenčním jednovidovým optickým vláknem a vláknem s vysokou numerickou aperturou 

   Author: Bedřich Kyndl; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Zvánovec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem této bakalářské práce je rešerše parametru konvenčních jednovidových vláken SMF-28 a vláken UHNA (Ultra-High Numerical Aperture), která jsou význačná svojí vysokou numerickou aperturou. Dále jsou na základě teoretických ...
  • Analýza a měření přenosu LTE vláknovou optikou 

   Author: Volkov Nikolay; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Baručák Dalibor
   Náplní této bakalářské práce je problematika analýzy a měření přenosu LTE vláknovou optikou. Teoretický úvod práce je věnován popisu fyzické vrstvy, elektrické a optické části RoF systému a úvodu do technologie LTE. Cílem ...
  • Analýza a měření přenosu LTE vláknovou optikou 

   Author: Volkov Nikolay; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Baručák Dalibor
   Náplní této bakalářské práce je problematika analýzy a měření přenosu LTE vláknovou optikou. Teoretický úvod práce je věnován popisu fyzické vrstvy, elektrické a optické části RoF systému a úvodu do technologie LTE. Cílem ...
  • Analýza kvalitativních parametrů v IP sítích 

   Author: Phan Huu Trí; Supervisor: Pravda Ivan; Opponent: Zeman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Analýza optických tras metodou OTDR a její zpracování v Matlabu 

   Author: Lytvyn Ivan; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou OTDR pro analýzu optických tras a vláken a tvorbou aplikace v prostředí Matlab pro analýzu tras a automatickou detekci jednotlivých prvků na ní. Pokusné měření byly provedeny ...
  • Analýza pokrytí zadaného území signálem pro technologii RTLS v pásmu 2,45 GHz 

   Author: Cihlář Martin; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Kypus Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace čtyřvlnného směšování v celooptických sítích 

   Author: Suslov Dmytro; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Bohata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Autentizace v lokálních sítích pomocí IEEE 802.1x 

   Author: Vladimír Lešek; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Pomahač Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá zabezpečením přístupu do lokální sítě pomocí IEEE 8O2.1X. Obsahuje základní popis AAA architektury, protokolů RADIUS, DIAMETER, TACACS, TACACS+, KERBEROS a problematiky PKI. Další částí je ...
  • Automatizace správy síťových prvků pomocí Ansible 

   Author: Hudec Miroslav; Supervisor: Kozák Miloš; Opponent: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V důsledku stálého rozvoje dnešních počítačových sítí a zvyšovaní nároků na ně kladených, je často potřeba zavádět do produkčního provozu větší množství nových a výkonnějších zařízení. V současnosti bývají tato zařízení ...
  • Autonomní systém monitorování teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu pomocí přípravku DE10-Lite v jazyce VHDL 

   Author: Filip Kheil; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   V této bakalářské práci je zahrnutý popis čidla teploty DS18B20 a dalších čidel teploty a vlhkosti DHT11 a DHT22. V další fázi je zde popsána komunikace mezi jednotlivými čidly a přípravkem MAX10 DE-10 Lite v jazyce VHDL. ...
  • Bezdrátové telefonní sluchátko 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kučerák Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezdrátový mikrofon napojený do Wi-Fi sítě 

   Author: Čermák Kryštof; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnost v sítích LPWAN/LPN pro aplikace v IoT 

   Author: Hauser Vojtěch; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem práce je uchopit problematiku síťové bezpečnosti v kontextu IoT. Práce nejprve v obecné rovině vymezuje pojem IoT. Vzhledem k jeho mnohovrstevnatosti je pozornost soustředěna na výsek představující jeho základ - sítě ...
  • Bezpečný upgrade firmware embedded platformy 

   Author: Šimůnek Jan; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem procesního postupu bezpečného upgrade firmware pro embedded platformu. Teoretická část obsahuje popis soudobých bezpečnostních hrozeb pro embedded systémy a popisuje současné postupy ...
  • BTS a kontrolní měření 

   Author: Macháček Jakub; Supervisor: Chod Jiří; Opponent: Šíp Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budoucnost fixního a mobilního internetového připojení a jeho vliv na rozvoj sítí 

   Author: Zifan Han; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Bešťák Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce nastiňuje dosavadní vývoj mobilních a pevných sítí a analyzuje jejich současný stav s ohledem na potřeby moderní společnosti a rostoucí význam komunikačních prostředků. Zabývá se architekturou 4G sítí, reflektuje ...
  • Budoucnost Internetu 

   Author: Hanuš Jakub; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)