• 2D kapacitní senzor zatížení s textilní strukturou 

   Autor: Hofman Jan; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Neruda Marek
   Obsahem této bakalářské práce je navržení tlakového senzoru s textilní strukturou. Lze ho využít například ve zdravotnictví (detektor proleženin, měření tlaku, teploty) dále v oděvním průmyslu (sportovní obleky s přístrojovou ...
  • 2R regenerace optického signálu na bázi nelineárního vlákna 

   Autor: Pilík Tomáš; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Škoda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • 3D tiskárna s možností výměny tiskových hlav 

   Autor: Khalafyan Evgeny; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Horáček Jan
   Náplní této bakalářské práce je problematika 3D tisku. Budou zde stručně uvedený možnosti realizace tiskáren, metody 3D tisku a materiály které se používají pro tištěni. Cílem práce je realizace funkční tiskárny na zakladě ...
  • Analýza a měření přenosu LTE vláknovou optikou 

   Autor: Volkov Nikolay; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Baručák Dalibor
   Náplní této bakalářské práce je problematika analýzy a měření přenosu LTE vláknovou optikou. Teoretický úvod práce je věnován popisu fyzické vrstvy, elektrické a optické části RoF systému a úvodu do technologie LTE. Cílem ...
  • Analýza a měření přenosu LTE vláknovou optikou 

   Autor: Volkov Nikolay; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Baručák Dalibor
   Náplní této bakalářské práce je problematika analýzy a měření přenosu LTE vláknovou optikou. Teoretický úvod práce je věnován popisu fyzické vrstvy, elektrické a optické části RoF systému a úvodu do technologie LTE. Cílem ...
  • Analýza kvalitativních parametrů v IP sítích 

   Autor: Phan Huu Trí; Vedoucí práce: Pravda Ivan; Oponent práce: Zeman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Analýza optických tras metodou OTDR a její zpracování v Matlabu 

   Autor: Lytvyn Ivan; Vedoucí práce: Lafata Pavel; Oponent práce: Jareš Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou OTDR pro analýzu optických tras a vláken a tvorbou aplikace v prostředí Matlab pro analýzu tras a automatickou detekci jednotlivých prvků na ní. Pokusné měření byly provedeny ...
  • Analýza pokrytí zadaného území signálem pro technologii RTLS v pásmu 2,45 GHz 

   Autor: Cihlář Martin; Vedoucí práce: Hrad Jaromír; Oponent práce: Kypus Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace čtyřvlnného směšování v celooptických sítích 

   Autor: Suslov Dmytro; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Bohata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatizace správy síťových prvků pomocí Ansible 

   Autor: Hudec Miroslav; Vedoucí práce: Kozák Miloš; Oponent práce: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V důsledku stálého rozvoje dnešních počítačových sítí a zvyšovaní nároků na ně kladených, je často potřeba zavádět do produkčního provozu větší množství nových a výkonnějších zařízení. V současnosti bývají tato zařízení ...
  • Bezdrátové telefonní sluchátko 

   Autor: Novotný Martin; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Kučerák Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezdrátový mikrofon napojený do Wi-Fi sítě 

   Autor: Čermák Kryštof; Vedoucí práce: Boháč Leoš; Oponent práce: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnost v sítích LPWAN/LPN pro aplikace v IoT 

   Autor: Hauser Vojtěch; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem práce je uchopit problematiku síťové bezpečnosti v kontextu IoT. Práce nejprve v obecné rovině vymezuje pojem IoT. Vzhledem k jeho mnohovrstevnatosti je pozornost soustředěna na výsek představující jeho základ - sítě ...
  • Bezpečný upgrade firmware embedded platformy 

   Autor: Šimůnek Jan; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem procesního postupu bezpečného upgrade firmware pro embedded platformu. Teoretická část obsahuje popis soudobých bezpečnostních hrozeb pro embedded systémy a popisuje současné postupy ...
  • BTS a kontrolní měření 

   Autor: Macháček Jakub; Vedoucí práce: Chod Jiří; Oponent práce: Šíp Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budoucnost Internetu 

   Autor: Hanuš Jakub; Vedoucí práce: Vodrážka Jiří; Oponent práce: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cloudové služby v prostředí technologické firmy 

   Autor: Straka Tomáš; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Kozák Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá zhodnocením cloudových služeb z pohledu nákladovosti, spolehlivosti a bezpečnosti pro využití technologickou firmou. V teoretické části je obecně popsána problematika cloudových služeb, senzorových ...
  • Čtyřvlnné směšování 

   Autor: Tříska Tomáš; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Komanec Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Datový model telekomunikačního provozovatele 

   Autor: Kahriman Miran; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dekodér Morse 

   Autor: Pohl Ondřej; Vedoucí práce: Zahradník Pavel; Oponent práce: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)