Now showing items 1-20 of 187

  • Budoucnost fixního a mobilního internetového připojení a jeho vliv na rozvoj sítí 

   Author: Zifan Han; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Bešťák Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce nastiňuje dosavadní vývoj mobilních a pevných sítí a analyzuje jejich současný stav s ohledem na potřeby moderní společnosti a rostoucí význam komunikačních prostředků. Zabývá se architekturou 4G sítí, reflektuje ...
  • Vytvoření případových studií ICT systémů a sítí ve virtuálním prostředí 

   Author: Ondřej Mifka; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
   Práce se zabývá virtualizací v sítích a její možnosti využití s praktickými ukázkami. První část se zabývá výčtem vybraných možností, popisem jejich principu a porovnání jejich využití v sítích. Následuje vytvoření a popis ...
  • Realizace jednoduchého navigačního systému pomocí FPGA a jazyka VHDL s výstupem na monitor 

   Author: Jiří Čala; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem práce je navrhnout a realizovat jednoduchý navigační systém na určování polohy, směru a rychlosti pohybu postavený na některém z dostupných kitů s FPGA, např. Zybo či Nexys a navigačním modulu Pmod NAV: 9-axis IMU ...
  • Testování sítí 5G pro obecné použití a aplikace v průmyslu a energetice 

   Author: Vít Pobořil; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tématem této bakalářské práce je testování mobilních sítí páté generace. Pro testování je použita platforma pro měření parametrů komunikačních sítí F-Tester. Práce se zabývá vylepšením použitelnosti zařízení F-Tester 5G ...
  • Možnosti mobilních sítí pro realizaci požadavků gigabitových přenosů 

   Author: Marek Oplištil; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce je věnována mobilním sítím 5G. Cílem je prozkoumat vlastnosti variant technologií blížící se k přenosové rychlosti 1 Gbit/s, analyzovat současnou situaci v České republice ohledně mobilních sítí 5G, ...
  • Využití přebytků energie domácího fotovoltaického systému pomocí zařízení IoT 

   Author: Mikuláš Černohorský; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Wolf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem využívání přebytků energie z fotovoltaického systému. Do popředí staví koncept IoT jako potenciálně velmi efektivní technologii pro optimalizaci vlastní spotřeby. Zhodnoceny jsou ...
  • Konstrukce audio zesilovače s vakuovými prvky 

   Author: Jan Hrubý; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Jejkal Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Obsahem této práce je rozbor vakuových prvků využívaných v audiotechnice a návrh stereo HiFi zesilovače. V první části je čtenář uveden do principů a typů vakuových prvků využívaných v audiotechnice. Jsou zde vyjmenovány ...
  • Komunikace s přípravkem Spartan3E pomocí rozhraní RS232 v jazyce VHDL 

   Author: Martin Hašek; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Cílem této práce je implementace modulu v programovacím jazyce VHDL. Modul se stará o komunikaci mezi přípravkem Spartan-3E Starter Kit a terminálem po sériové lince RS232. Sériová linka je pak dále využita k odesílání ...
  • Využití klávesnicového vstupu PS/2 a výstupu na LCD displej přípravku Spartan3E 

   Author: Jan Skalička; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Práce se zaměřuje na čtení stisknuté klávesy na PS/2 klávesnici pomocí programovatelného hradlového pole FPGA. Tato přečtená klávesa je dále vypsána na LCD displej, který je součástí přípravku Spartan-3E. Displej se ovládá ...
  • Využití (veřejných) IoT sítí pro dohled starších samostatně žijících osob 

   Author: Marek Kubát; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce je zaměřena nejprve na přehled veřejně dostupných IoT sítí v České republice. Následně je realizován experimentální modul určený primárně pro dohled nad samostatně žijícími staršími lidmi a byl by do takovéto ...
  • Regulátor PWM ve VHDL na přípravku Spartan3E 

   Author: Tomáš Bánok; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením VHDL kódu pro přípravek Spartan-3E Starter Board. Měření teploty je zajištěno digitálním senzorem DS18B20, který komunikuje pomocí 1–Wire sběrnice. Získaná teplota je použita pro ...
  • Konstrukce generátoru a budiče výkonových sonotrod 

   Author: Stanislav Štarman; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Papež Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá popisem ultrazvukových měničů a generátorů, které se používají pro jejich buzení. V první části je popsán princip funkce ultrazvukových měničů, závislost jejich parametrů na rozměrech a ideální frekvenční ...
  • Komunikace s přípravkem Spartan3E pomocí rozhraní RS232 

   Author: Jan Šedivý; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh číslicových obvodů pomocí jazyka VHDL. Pro implementaci návrhu byl použit přípravek s hradlovým polem Spartan-3E. Nejprve je vytvořena obousměrná komunikace přes rozhraní RS-232 s ...
  • Sběr telemetrických dat, jejich analýza a representace 

   Author: Tomáš Zámostný; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Hlaváček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je vyhledávat, analyzovat a vizualizovat telemetrická data v reálném čase a protokolovat data z různých serverů za pomoci open-source nástrojů jako je Elasticsearch, Logstash a Kibana. Je komplikované ...
  • Online nástroj pro minimalizaci logických funkcí metodou Karnaughových map a Quine-McCluskey 

   Author: Vít Kodat; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá tématem minimalizace logických funkcí a vytvořením online nástroje pro minimalizaci těchto funkcí. Nástroj je vytvořen ve značkovacím jazyce HTML a programovacím jazyce JavaScript a je umístěn ...
  • Využití přípravku Terasic DE-10 Lite v jazyce VHDL 

   Author: Josef Šebánek; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce má za cíl seznámit s možnostmi využití vývojového kitu Terasic DE10-Lite, postaveném na technologii FPGA. První část práce seznamuje obecně s technologií FPGA v porovnání s architekturou Intel MAX10. Další části ...
  • Stanovení limitů výpadků síťového rozhraní znemožňujících další zpracování dat 

   Author: Lukáš Vávra; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Blagodárný David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výpadku na rádiovém rozhraní mobilní sítě. V této práci jsou popsány základní principy mobilních sítí, jejich struktura, parametry jednotlivých generací mobilních sítí a metody ...
  • Demonstrační model průmyslového řízení 

   Author: Tomáš Tomašica; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a zpracováním modelu průmyslového řízení za použití vývojové platformy METEL IPLOG. Řeší se zde problematika návrhu konstrukce a její provedení. Také je zde podrobně popsáno základní nastavení ...
  • Využití klávesnicového vstupu PS/2 a výstupu na LCD displej přípravku Spartan3E 

   Author: Simona Vránová; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem VHDL kódu pro přípravek Spartan-3E. Vstupem je připojená PS/2 klávesnice. K výstupu slouží zabudovaný LCD displej s řadičem HD44780. Vytvořený program umožňuje zobrazování stisknuté ...
  • Chování mobilního terminálu v čase 

   Author: Filip Krupka; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Blagodárný David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce s názvem „Chování mobilního terminálu v čase“ se zabývá, jak již z názvu vyplývá, stanovením modelu chování mobilních terminálů v rámci celulární rádiové sítě. V práci je mimo jiné popsáno také fungování ...