Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 136

  • Přenos polohové informace prostřednictvím datové sítě 

   Autor: Shkalikava Anastasiya; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se zabývá teoretickým popisem GNSS standardů vytvořených pro různé účely, rozborem typů chyb, které vznikají při přenášení signálu z družice ke konečnému ...
  • Přenos polohové informace prostřednictvím datové sítě 

   Autor: Shkalikava Anastasiya; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Špaček Josef
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se zabývá teoretickým popisem GNSS standardů vytvořených pro různé účely, rozborem typů chyb, které vznikají při přenášení signálu z družice ke konečnému ...
  • Kybernetická bezpečnost v ČR 

   Autor: Řežábek Filip; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Junek Ivan
   Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nově vzniklého zákona 181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti na území České republiky prostřednictvím vytvoření kompetencí rolím vyplývající z něj a zmapováním nabízeného profesního ...
  • Simulátory síťového prostředí 

   Autor: Rantoš Daniel; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Biško Martin
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a možnostmi propojení simulátorů síťového prostředí s reálnými síťovými prvky. Jako reálné i virtuální síťové prvky byly použity zařízení od výrobců Cisco a Huawei. Dále bylo vytvořeno ...
  • Řízení a přímé vstřikování dvoutaktního motoru 

   Autor: Stehlík Martin; Vedoucí práce: Zahradník Pavel; Oponent práce: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je řešení návrhu a následná realizace přímého vstřikování paliva pro dvoutaktní motor a s tím spojené elektronické řízení za využití mikroprocesoru. Práce se zabývá jak teoretickou částí tak i praktickou ...
  • Měřicí systém s bezdrátovým přenosem dat pomocí Wi-Fi modulu 

   Autor: Říha Jan; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Kuča Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro měření meteorologických dat, jako například teploty, vlhkosti, či prachových částic. Zařízení se sestává ze senzorů, přípravku Arduino NANO, Wi-Fi modulu, displeje a webové aplikace ...
  • Automatizace správy síťových prvků pomocí Ansible 

   Autor: Hudec Miroslav; Vedoucí práce: Kozák Miloš; Oponent práce: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V důsledku stálého rozvoje dnešních počítačových sítí a zvyšovaní nároků na ně kladených, je často potřeba zavádět do produkčního provozu větší množství nových a výkonnějších zařízení. V současnosti bývají tato zařízení ...
  • Simulace bezdrátových průmyslových sítí s nízkou propustností 

   Autor: Šulc Ondřej; Vedoucí práce: Vondrouš Ondřej; Oponent práce: Slíva Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Účelem této práce je seznámení se s principem fungování rádiových modemů RipEX. Práce dále shrnuje dostupné simulační nástroje a jejich možnosti. Soustředí se však zejména na diskrétní simulační prostředí OMNeT++ a jeho ...
  • Problematika koexistence LPWAN/LPN technologií v prostředí IoT 

   Autor: Krupka Lukáš; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce pojednává o Low-Power Wide Area Network technologiích. Cílem je uvedení těchto technologií do vzájemného kontextu za účelem popsání jejich koexistence. V řešení byly rozebrány pojmy LPWAN/LPN a jeho ...
  • Bezpečnost v sítích LPWAN/LPN pro aplikace v IoT 

   Autor: Hauser Vojtěch; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem práce je uchopit problematiku síťové bezpečnosti v kontextu IoT. Práce nejprve v obecné rovině vymezuje pojem IoT. Vzhledem k jeho mnohovrstevnatosti je pozornost soustředěna na výsek představující jeho základ - sítě ...
  • Rozbor vývoje českého trhu mobilních telekomunikačních služeb 

   Autor: Petrásek Kryštof; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce zachycuje vývoj trendů tvorby tarifního portfolia mobilních operátorů a faktorů, které jej ovlivňují, včetně dalšího působení mobilních operátorů v České republice. Na pozadí se promítá ekonomická ...
  • Plánování a provoz sítí LPWAN/LPN pro aplikace v IoT 

   Autor: Gregora Lukáš; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce pojednává o konceptu LPWAN sítí pro aplikaci v IoT. Cílem práce je prozkoumat technologie šíření signálu LPWAN sítí, obzvláště se zaměřením na šíření signálu uvnitř budov. V řešení se rozebírá technika ...
  • Zařízení pro charakterizaci zdrojů stejnosměrného napětí 

   Autor: Zadražil Karel; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Hirman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato bakalářská práce pojednává o stejnosměrných zdrojích elektrické energie a o vývoji a výrobě měřicího přístroje pro tyto zdroje a jejich zátěže. Přístroj měří napětí, proud a vnitřní odpor. Řízení obstarává Arduino. ...
  • Zobrazení videa na IP telefonu 

   Autor: Do Truong Giang; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Mikulec Martin
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zobrazení video dat z IP kamer na IP telefonních přístrojích či ve vybraných aplikacích. Její součástí je teoretický popis protokolů aplikační vrstvy referenčního modelu TCP/IP, ...
  • Inteligentní dálnice 

   Autor: Erben Tomáš; Vedoucí práce: Maga Dušan; Oponent práce: Ďuďák Juraj
   Tato bakalářská práce se v hlavním bodě zaměřuje na mobilní aplikaci, sociální GPS navigaci Waze a na inteligentní dopravní systémy. Aplikace Waze umožňuje komunikaci a výměnu informací mezi uživateli, kteří jsou tak ...
  • Analýza a měření přenosu LTE vláknovou optikou 

   Autor: Volkov Nikolay; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Baručák Dalibor
   Náplní této bakalářské práce je problematika analýzy a měření přenosu LTE vláknovou optikou. Teoretický úvod práce je věnován popisu fyzické vrstvy, elektrické a optické části RoF systému a úvodu do technologie LTE. Cílem ...
  • Projektování síťové infrastruktury pro technologii RTLS v pásmu 2,45 GHz 

   Autor: Pils Jiří; Vedoucí práce: Hrad Jaromír; Oponent práce: Kypus Lukáš
   V této práci se zabývám možností lokalizace uvnitř budovy pomocí existující bezdrátové sítě standardu Wi-Fi na principu RTLS. Cílem práce bylo navrhnout a nakonfigurovat bezdrátovou síť s přístupem k síťovému serveru, ...
  • Analýza a měření přenosu LTE vláknovou optikou 

   Autor: Volkov Nikolay; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Baručák Dalibor
   Náplní této bakalářské práce je problematika analýzy a měření přenosu LTE vláknovou optikou. Teoretický úvod práce je věnován popisu fyzické vrstvy, elektrické a optické části RoF systému a úvodu do technologie LTE. Cílem ...
  • 2D kapacitní senzor zatížení s textilní strukturou 

   Autor: Hofman Jan; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Neruda Marek
   Obsahem této bakalářské práce je navržení tlakového senzoru s textilní strukturou. Lze ho využít například ve zdravotnictví (detektor proleženin, měření tlaku, teploty) dále v oděvním průmyslu (sportovní obleky s přístrojovou ...
  • Předávání spojení v mobilní síti s femtobuňkami 

   Autor: Blagodárný David; Vedoucí práce: Bešťák Robert; Oponent práce: Mazálek Antonín
   Tato bakalářská práce se zabývá předáváním spojení v síti s femtobuňkami. Cílem této práce je navrhnout možné řešení, které by snížilo počet zbytečných předávání spojení. Daný problém je řešen nastavením priorit femtobuněk ...