Now showing items 1-20 of 197

  • Vývoj testbedu pro Vehicular Edge Computing 

   Author: Vojtěch Hašpl; Supervisor: Plachý Jan; Opponent: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Výzkum v oblasti Autonomních Vozidel (AV) přibližuje tuto technologii k široké adopci. Nicméně, výpočetní nároky AV vyžadují výkonné hardwarové prostředky, což vede k vysoké spotřebě, omezující dojezd AV. Tyto nároky na ...
  • Autonomní systém monitorování teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu pomocí přípravku DE10-Lite v jazyce VHDL 

   Author: Filip Kheil; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   V této bakalářské práci je zahrnutý popis čidla teploty DS18B20 a dalších čidel teploty a vlhkosti DHT11 a DHT22. V další fázi je zde popsána komunikace mezi jednotlivými čidly a přípravkem MAX10 DE-10 Lite v jazyce VHDL. ...
  • Monitor teploty a vlhkosti vzduchu s výstupem na displej realizovaný pomocí přípravku DE10-Lite a jazyka VHDL 

   Author: Filip Žourek; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací monitoru teploty a vlhkosti v jazyce VHDL s využitím přípravku DE10-Lite. K přípravku jsou připojeny senzory teploty DHT11 a DS18B20 a integrovaný obvod pro udržování ...
  • Testování a analýza datových toků v sítích 5G 

   Author: Roman Martínek; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi LTE a 5G, které se hojně využívají v mobilních sítích. Přínosem práce je podrobné popsání situace v České republice v oblasti veřejných i privátních mobilních 5G sítích. To ...
  • Využití OpenAI analýzy datových toků pro potřeby kybernetické bezpečnosti 

   Author: Pavel Filip; Supervisor: Burčík Jaroslav; Opponent: Koumar Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Práce se zabývá kybernetickou bezpečností a architekturou malé a střední firmy. Je nastíněn pohled na Enterprise Architekturu takové firmy. Dále se práce zabývá vhodným přístupem, jak implementovat kybernetickou bezpečnost ...
  • Systém ovládání IoT zařízení přes cloud Tuya 

   Author: Martin Jordán; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Cílem této práce je navrhnout a realizovat připojení nestandardních zařízení k IoT cloudové platformě Tuya. Tato zařízení jsou většinou ovládána prostřednictvím nestandardních rozhraní a obvykle nepoužívají řídicí logiku ...
  • Návrh architektury pro bezheslové ověřování uživatelů 

   Author: Adam Olša; Supervisor: Burčík Jaroslav; Opponent: Balga Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   V této práci je vysvětleno, že tradiční heslové metody autentizaci nejsou již v dnešní době bezpečné a prezentuje stávající metody bezpečnější bezheslové autentizace jako jsou např.: využití tokenů, USB klíčů nebo různých ...
  • Komunikace se senzory typu 1-Wire připojených k přípravku DE10-Lite v jazyce VHDL 

   Author: Stanislav Knaizl; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Práce se zabývá komunikací s digitálními senzory teploty a vlhkosti za pomoci FPGA. Cílem bylo navrhnout a vytvořit systém pro komunikaci se senzorem teploty DS18B20 po sériové sběrnici 1-Wire a senzorem teploty a vlhkosti ...
  • Identifikace podezřelého chování síťového zařízení pomocí metod strojového učení 

   Author: Katsiaryna Zubaryk; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Škarda Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Cílem této práce je prozkoumat použití technik strojového učení k detekci podezřelého chování síťových zařízení. S rostoucí složitostí kybernetických hrozeb se stalo nezbytným vyvinout účinné metody pro detekci abnormálních ...
  • Komunikace s přípravkem Spartan3E pomocí rozhraní RS232 v jazyce VHDL 

   Author: Martin Hašek; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Cílem této práce je implementace modulu v programovacím jazyce VHDL. Modul se stará o komunikaci mezi přípravkem Spartan-3E Starter Kit a terminálem po sériové lince RS232. Sériová linka je pak dále využita k odesílání ...
  • Budoucnost fixního a mobilního internetového připojení a jeho vliv na rozvoj sítí 

   Author: Zifan Han; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Bešťák Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce nastiňuje dosavadní vývoj mobilních a pevných sítí a analyzuje jejich současný stav s ohledem na potřeby moderní společnosti a rostoucí význam komunikačních prostředků. Zabývá se architekturou 4G sítí, reflektuje ...
  • Vytvoření případových studií ICT systémů a sítí ve virtuálním prostředí 

   Author: Ondřej Mifka; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
   Práce se zabývá virtualizací v sítích a její možnosti využití s praktickými ukázkami. První část se zabývá výčtem vybraných možností, popisem jejich principu a porovnání jejich využití v sítích. Následuje vytvoření a popis ...
  • Realizace jednoduchého navigačního systému pomocí FPGA a jazyka VHDL s výstupem na monitor 

   Author: Jiří Čala; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem práce je navrhnout a realizovat jednoduchý navigační systém na určování polohy, směru a rychlosti pohybu postavený na některém z dostupných kitů s FPGA, např. Zybo či Nexys a navigačním modulu Pmod NAV: 9-axis IMU ...
  • Testování sítí 5G pro obecné použití a aplikace v průmyslu a energetice 

   Author: Vít Pobořil; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tématem této bakalářské práce je testování mobilních sítí páté generace. Pro testování je použita platforma pro měření parametrů komunikačních sítí F-Tester. Práce se zabývá vylepšením použitelnosti zařízení F-Tester 5G ...
  • Možnosti mobilních sítí pro realizaci požadavků gigabitových přenosů 

   Author: Marek Oplištil; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce je věnována mobilním sítím 5G. Cílem je prozkoumat vlastnosti variant technologií blížící se k přenosové rychlosti 1 Gbit/s, analyzovat současnou situaci v České republice ohledně mobilních sítí 5G, ...
  • Využití přebytků energie domácího fotovoltaického systému pomocí zařízení IoT 

   Author: Mikuláš Černohorský; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Wolf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem využívání přebytků energie z fotovoltaického systému. Do popředí staví koncept IoT jako potenciálně velmi efektivní technologii pro optimalizaci vlastní spotřeby. Zhodnoceny jsou ...
  • Konstrukce audio zesilovače s vakuovými prvky 

   Author: Jan Hrubý; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Jejkal Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Obsahem této práce je rozbor vakuových prvků využívaných v audiotechnice a návrh stereo HiFi zesilovače. V první části je čtenář uveden do principů a typů vakuových prvků využívaných v audiotechnice. Jsou zde vyjmenovány ...
  • Využití klávesnicového vstupu PS/2 a výstupu na LCD displej přípravku Spartan3E 

   Author: Jan Skalička; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Práce se zaměřuje na čtení stisknuté klávesy na PS/2 klávesnici pomocí programovatelného hradlového pole FPGA. Tato přečtená klávesa je dále vypsána na LCD displej, který je součástí přípravku Spartan-3E. Displej se ovládá ...
  • Využití (veřejných) IoT sítí pro dohled starších samostatně žijících osob 

   Author: Marek Kubát; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce je zaměřena nejprve na přehled veřejně dostupných IoT sítí v České republice. Následně je realizován experimentální modul určený primárně pro dohled nad samostatně žijícími staršími lidmi a byl by do takovéto ...
  • Regulátor PWM ve VHDL na přípravku Spartan3E 

   Author: Tomáš Bánok; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením VHDL kódu pro přípravek Spartan-3E Starter Board. Měření teploty je zajištěno digitálním senzorem DS18B20, který komunikuje pomocí 1–Wire sběrnice. Získaná teplota je použita pro ...