News

Bachelor Theses - 13132

Recently added

Now showing items 1-20 of 171

  • Stanovení limitů výpadků síťového rozhraní znemožňujících další zpracování dat 

   Author: Lukáš Vávra; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Blagodárný David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výpadku na rádiovém rozhraní mobilní sítě. V této práci jsou popsány základní principy mobilních sítí, jejich struktura, parametry jednotlivých generací mobilních sítí a metody ...
  • Využití klávesnicového vstupu PS/2 a výstupu na LCD displej přípravku Spartan3E 

   Author: Simona Vránová; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem VHDL kódu pro přípravek Spartan-3E. Vstupem je připojená PS/2 klávesnice. K výstupu slouží zabudovaný LCD displej s řadičem HD44780. Vytvořený program umožňuje zobrazování stisknuté ...
  • Demonstrační model průmyslového řízení 

   Author: Tomáš Tomašica; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a zpracováním modelu průmyslového řízení za použití vývojové platformy METEL IPLOG. Řeší se zde problematika návrhu konstrukce a její provedení. Také je zde podrobně popsáno základní nastavení ...
  • Demonstrace řízení teploty v rodinném domě na základě měření teploty s využitím přípravku Nexys4 

   Author: Ondřej Janovský; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se věnuje modelovému návrhu automatického zařízení pro energeticky efektivní řízení teploty v rodinném domě pomocí rekuperační jednotky. Jako platforma je využit kit Nexys 4™ FPGA Board s programovatelným ...
  • Chování mobilního terminálu v čase 

   Author: Filip Krupka; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Blagodárný David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce s názvem „Chování mobilního terminálu v čase“ se zabývá, jak již z názvu vyplývá, stanovením modelu chování mobilních terminálů v rámci celulární rádiové sítě. V práci je mimo jiné popsáno také fungování ...
  • Zesilovač pro kytaru 

   Author: Šimon Fojtík; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Brothánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce shrnuje základní principy kytarových zesilovačů a to zejména elektronkových. Vakuové elektronky jsou zde představeny jako elektronické součástky, jsou ukázány časté realizace jednotlivých bloků zesilovače, jejich ...
  • Systém domácí automatizace s využitím konceptu Internetu věcí 

   Author: Filip Bělohlávek; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Práce pojednává zejména o IoT systémech pro domácí automatizaci. Za hlavní problém je považována nejednotnost architektur systémů domácí automatizace. Jako řešení tohoto problému je v práci abstraktně navržená architektura ...
  • Zpřístupnění technických síťových podkladů prostřednictvím cloudových služeb 

   Author: Luka Jovanović; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem struktury Amazon DynamoDB databáze pro ukládání dat o pokrytí mobilní sítí. Jsou v ní popsány základní principy mobilních sítí, databází a nástrojů ke zpracování geografických dat. Dále je ...
  • Generování tónů s využitím klávesnicového vstupu PS/2 přípravku Spartan3E 

   Author: Vojtěch Baštář; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá obsluhou přípravku Spartan-3E Starter Kit. K ovládání přípravku je použita připojená PS/2 klávesnice a jako výstup slouží externí reproduktor. Fungování přípravku je popsáno jazykem VHDL. Pomocí ...
  • Mikrořadič jako náhrada obvodu typu Smart Circuit 

   Author: Jan Bittman; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat jednoduché obvody typu "Smart circuit" s obvodem STM32G031J6. Ty mohou nahrazovat funkci již dostupných zákaznických obvodů, např na zpracování dat z enkodéru, čítače ...
  • Polovodičově řízený Teslův transformátor 

   Author: František Štefanec; Supervisor: Kněnický Martin; Opponent: Pankrác Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem funkce, shrnutı́m výhod a nevýhod různých typů Teslova transformátoru. Dále se práce zabývá návrhem a konstrukcı́ polovodičového Teslova transformátoru typu DRSSTC. Poslednı́ část ...
  • Implementace metody "Multiple instance learning" pomocí Markovských sítí 

   Author: Branislav Doubek; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce pojednává implementaci multiple instance learning frameworku používající metody Markovských sítí s optimalizačními metodami batch gradient descent, inference based SVM a naší metodou linearního programování. ...
  • Akomodace stopy pole a numerické apertury mezi konvenčním jednovidovým optickým vláknem a vláknem s vysokou numerickou aperturou 

   Author: Bedřich Kyndl; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Zvánovec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem této bakalářské práce je rešerše parametru konvenčních jednovidových vláken SMF-28 a vláken UHNA (Ultra-High Numerical Aperture), která jsou význačná svojí vysokou numerickou aperturou. Dále jsou na základě teoretických ...
  • Využití služeb poskytovatelů IaaS pro výrobní podnik 

   Author: Ján Balga; Supervisor: Burčík Jaroslav; Opponent: Pávek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   V prvej časti práce sú porovnávaní traja poskytovatelia cloudových riešení, Google Cloud Engine, Micorosoft Azure a Amazon AWS v oblasti poskytovania služieb IaaS. Porovnanie je orientované ako na ekonomickú, tak na ...
  • Odhad dalšího vývoje odvětví informačních a komunikačních technologií 

   Author: Barbora Staroňová; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Křepelka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Práca sa zaoberá vývojom odvetvia informačných a komunikačných technológií od roku 2008, ktoré skúma na vybraných kľúčových aktéroch. Mapuje vývoj ich produkcie za zvolenú časovú periódu desať rokov. Práca obsahuje stručné ...
  • Přidělování prostředků pro komunikaci s Multi-Access Edge Computing využívající okolních zařízení pro přenos dat 

   Author: Štěpán Šubík; Supervisor: Plachý Jan; Opponent: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Konvergence mobilní komunikace a výpočetních prostředků vedla ke vzniku Multi-Access Edge Computingu (MEC), jež umožňuje mobilním uživatelům pro zpracování dat využít výpočetní prostředky na hraně mobilní sítě. Striktní ...
  • Zabezpečovací systém s logováním na SD kartu vytvořený z přípravku Nexys4 v jazyce VHDL 

   Author: Bohdan Jůza; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce se věnuje problematice návrhu jednoduchého prototypu domácího zabezpečovacího systému s využitím FPGA pole na kitu Digilent Nexys 4 v jazyce VHDL. Zabývá se představením použitých komponentů a pak také ...
  • Autentizace v lokálních sítích pomocí IEEE 802.1x 

   Author: Vladimír Lešek; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Pomahač Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá zabezpečením přístupu do lokální sítě pomocí IEEE 8O2.1X. Obsahuje základní popis AAA architektury, protokolů RADIUS, DIAMETER, TACACS, TACACS+, KERBEROS a problematiky PKI. Další částí je ...
  • Nové způsoby komunikace po metalických vedeních 

   Author: Stanislav Klymoshenko; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá modelováním a analýzou nových způsobů komunikace metalickým vedením. Pro modelování a vyhodnocování dat byly použity samostatně definované funkce v interaktivním programovém prostředí a ...
  • Vyvažovač zátěže pro protokol SIP 

   Author: Pont Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   V dnešní době se stále více používá technologie VOIP. Pro sestavení relací se zde také používá protokol SIP. S nárůstem provozu této technologie se nabízí otázka jakým způsobem tento provoz kontrolovat a vyvažovat pro ...