Show simple item record

Establishment of the Assessment Center in a Particular Companydc.contributor.advisorŠkorňová Eva
dc.contributor.authorŠleglová Judita
dc.date.accessioned2018-06-11T07:25:52Z
dc.date.available2018-06-11T07:25:52Z
dc.date.issued2018-06-10
dc.identifierKOS-695600075505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76464
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá výběrovou metodou Assessment centra (AC). Cílem bakalářské práce je představit metodu AC, definovat její výhody a nevýhody. Cílem praktické části je srovnání výběru finančních poradců před a po zavedení této nové metody v konkrétním podniku. Přínosem práce je případný návrh jejího vylepšení. Jako metody šetření budou použity individuální rozhovory se zástupci firmy, roční praxe z pozice HR researchera a práce s poskytnutými firemními materiály.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the selection method of Assessment Centre (AC). The purpose of the bachelor thesis is to introduce the AC method, to define its advantages and disadvantages. The purpose of the practical part is to compare the selection of financial advisers before and after the introduction of this new method in a particular company. The asset of the thesis is a pos-sible proposal for its improvement. Individual interviews with company representatives, annual practice from the position of HR Researcher and work with provided company materials will be used as methods of investigation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAssessment centrum,výběrové řízení,hodnotitelé,modelová situace,finanční poradce,researcher,recruitercze
dc.subjectAssessment Center,selection process,Evaluators,model situation,financial adviser,Researcher,Recruitereng
dc.titleZavedení Assessment centra v konkrétním podnikucze
dc.titleEstablishment of the Assessment Center in a Particular Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMašín Petr
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record