Show simple item record

Analysis of Marketing Promotion of the Specific Companydc.contributor.advisorCupal Libor
dc.contributor.authorStrnadová Kristýna
dc.date.accessioned2018-06-11T07:25:47Z
dc.date.available2018-06-11T07:25:47Z
dc.date.issued2018-06-10
dc.identifierKOS-695600074905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76458
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá společností Yves Rocher, která vyrábí kosmetické produkty s ohledem na životní prostředí. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové propagace společnosti a návrh opatření na její případné zlepšení. Teoretická část této práce obsahuje základní pojmy, které se pojí se zeleným marketingem a společenskou odpovědností firem. Poznatky, které jsem získala z teoretické části jsem použila pro zanalyzování zeleného marketingu ve společnosti Yves Rocher. Pro empirický výzkum jsem zvolila metodu dotazování prostřednictvím online dotazníku, ve kterém jsem zjišťovala názory spotřebitelů, jejich povědomí o značce a propagaci společnosti. Na základě marketingové analýzy společnosti a výsledcích empirického výzkumu doporučím možnosti, které by vedly ke zlepšení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with Yves Rocher company, which produces cosmetics with respect to the environment. The main purpose of this bachelor thesis is an analyzation of current marketing promotion in the Yves Rocher company and make a suggestion for improvement in the company. Theoretical part of this thesis contains basic terms which are related to green marketing and corporate social responsibility. Knowledge of theoretical part was used for analysis of green marketing in the Yves Rocher company. For empirical research I have made a questionnaire through whose I was finding opinions of customers and their knowledge about this brand and company. On the basis of outcomes of the analysis of current marketing strategy and empirical research I am going to recommend some possibilities how the company could make something in better way.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZelený marketing,enviromentální,ekologický,životní prostředí,marketingový mix,greenwashing,společenská odpovědnost firem,udržitelný rozvoj,Yves Rochercze
dc.subjectGreen marketing,environmental,ecological,environment,marketing mix,greenwashing,corporate social responsibility,sustainable development,Yves Rochereng
dc.titleAnalýza marketingové propagace konkrétní společnosticze
dc.titleAnalysis of Marketing Promotion of the Specific Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJílková Petra
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record