Show simple item record

Model Performance Approximation in Hyper-parameter Optimizationdc.contributor.advisorBorovička Tomáš
dc.contributor.authorJůzlová Markéta
dc.date.accessioned2018-06-09T08:09:03Z
dc.date.available2018-06-09T08:09:03Z
dc.date.issued2018-06-09
dc.identifierKOS-762877584605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76421
dc.description.abstractCílem automatické optimalizace hyper-parametrů je najít nastavení hyper-parameterů učícího algorithm bez lidské pomoci. Protože k vyhodnocení jednoho nastavení je potřeba natrénovat daný model, optimalizační metody které se snaží redukovat počet vyhodnocení jsou třeba. Užitečná technika jsou takzvané náhradní modely, které aproximují přesnost modelu s danou konfigurací. Tato práce zkoumá některé postupy optimalizace hyper-parameterů. Mezi popsané metody patří dvě tradiční methody: mřížková optimalizace a náhodná optimalizace, a dvě nejpokročilejší metody: sekvenční optimalizace založená na náhradním modelu (Bayesovská optimalizace) a Hyperband. Dále je popsáno několik náhradních modelů, které mohou být použity ke zlepšení optimalizace. Efektivita optimalizace a přesnost náhradních modelů je porovnána na dvou datasetech s různým stupněm obtížnosti a algoritmu dopředných umělých neuronových sítí. Výsledky ukazují, že Hyperband dosahuje nejlepších výsledků na obouch datasetech. Analýza výsledků také potvrzuje, že náhradní modely směřují hledání do slibných oblastí a tím urychlují optimalizaci.cze
dc.description.abstractAutomatic hyper-parameter optimization aims to tune hyper-parameters of machine learning algorithms without human effort. Due to necessity to learn a model to evaluate a configuration, optimization methods that avoid excessive amount of evaluations are desired for the task. A useful technique is to employ a surrogate model which approximates performance of the trained model with given configuration. This thesis reviews some of the approaches that are being used for the hyper-parameter optimization. The described methods include two traditional methods: grid search and random search as a baseline, and two state-of-the-art techniques: sequential model-based optimization (Bayesian optimization) and Hyperband. Several surrogate models that can be used to improve the optimization are described. The performance of the methods and the surrogate models is compared using two datasets of different complexity and a feed-forward artificial neural network as the machine learning algorithm. On both tasks, Hyperband outperforms the other methods. The analysis also confirms that the surrogate models positively bias the search to promising regions and, thus, speed up the optimization.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectoptimalizace hyper-parametrů,náhradní modely,approximace přesnosti modelů,optimalizace s náhradním modelem,Bayesovská optimalizace,Hyperbandcze
dc.subjecthyper-parameter optimization,surrogate modeling,performance approximation,model-based optimization,Bayesian optimization,Hyperbandeng
dc.titleApproximace přesnosti modelu v optimalizaci hyper-parametrucze
dc.titleModel Performance Approximation in Hyper-parameter Optimizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVašata Daniel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record