Show simple item record

Analysis and Comparison of the Indebtedness of Selected Municipalitiesdc.contributor.advisorKoťátková Stránská Pavla
dc.contributor.authorKůla Jan
dc.date.accessioned2018-06-09T08:08:39Z
dc.date.available2018-06-09T08:08:39Z
dc.date.issued2018-06-09
dc.identifierKOS-695600086705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76405
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je provést analýzu hospodaření vybraných obcí se zaměřením na zadluženost ve sledovaném období 2008-2017. Práce je rozdělena do dvou kapitol, teoretická a praktická část. V teoretické části je vymezení územní samosprávy a obce. Následně je uvedena charakteristika příjmů a výdajů obce. Součástí teoretické části je popis nástrojů regulace zadluženosti obcí. V druhé části bakalářské práce je provedena analýza hospodaření vybraných obcí se zaměřením na zadluženost s následnou komparací. Závěr práce je věnován uvedením autorových návrhů k eliminaci zadlužení.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to analyze the economy of selected municipalities with a focus on indebtedness in the monitored period 2008-2017. The thesis is divided into the theoretical part and practical part. In the theoretical part is defined territorial self-government and municipality. Further, the first part describes the municipal revenues and expenses. The thesis also contains a description of municipal debt control tools. In the second part of the bachelor thesis is executed analyze of economy with focus on the indebtedness of selected municipalities, followed by comparison. The conclusion of the thesis contains author´s proposes for elimination of the indebtedness.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectÚzemní samospráva,obec,rozpočet,příjmy,výdaje,zadluženostcze
dc.subjectA territorial self-government,a municipality,a budget,a revenue,an expense,an indebtednesseng
dc.titleAnalýza a komparace zadluženosti vybraných obcícze
dc.titleAnalysis and Comparison of the Indebtedness of Selected Municipalitieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeToth Daniel
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record