Show simple item record

The Influence of Marketing Strategies on Consumersdc.contributor.advisorJirkovská Blanka
dc.contributor.authorFriedrichová Klára
dc.date.accessioned2018-06-08T08:02:32Z
dc.date.available2018-06-08T08:02:32Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695600082705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76341
dc.description.abstractV mé bakalářské práci se věnuji marketingovým strategiím, které působí na spotřebitele. Cílem této práce je čtenáři přiblížit principy marketingových strategií a zhodnotit jejich vliv na spotřebitele. V teoretické části se věnuji marketingovým strategiím, marketingovému mixu, značce, spotřebiteli, reklamě a nákupu. V praktické části jsem se zaměřila na nákupní chování spotřebitelů při koupi bílého zboží a na faktory, které toto chování ovlivňují, výzkum jsem prováděla pomocí dotazníkového šetření.cze
dc.description.abstractThe Bachelor?s thesis deals with marketing strategies that influence consumer behaviour. The aim of the thesis is to outline marketing strategy principles for the reader and to assess their effect on the consumer. The theoretical section deals with the concepts of marketing strategies, the marketing mix, the brand, the consumer, advertising and buying. The practical section then focuses on consumer buying behaviour in the purchase of white goods and the factors that influence such behaviour; the research took the form of a survey questionnaire.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketing,Marketingové strategie,Nákup,Reklama,Spotřebitel,Značkacze
dc.subjectAdvertisement,Brand,Consumer,Marketing,Marketing strategy,Purchaseeng
dc.titleVliv marketingových strategií na spotřebitelecze
dc.titleThe Influence of Marketing Strategies on Consumerseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJohnová Radka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record