Show simple item record

Marketing Plan of Student Formula: eForce FEE Prague Formula

dc.contributor.advisorJohnová Radka
dc.contributor.authorFaltysová Anna
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:54Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:54Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-695600082205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76211
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na sestavení marketingového plánu pro studentský tým elektrické formule eForce FEE Prague Formula na probíhající sezónu 2017/2018. Na úvod jsou uvedeny informace o soutěži Formula Student a o týmu eForce FEE Prague Formu-la. Vytvořený marketingový plán obsahuje audit marketingového prostředí a audit mar-ketingové činnosti. Ve vybrané cílové skupině byl proveden průzkum povědomí o pro-jektu. Akční plán vychází z výsledků průzkumu a obsahuje konkrétní propagační akce, jichž by se měl tým zúčastnit. V závěru práce jsou doporučeny další potenciální propa-gační akce.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the preparation of a marketing plan for the student team eForce FEE Prague Formula for the upcoming season 2017/2018. The introduction refers to the information about Formula Student competition and the eForce FEE Pra-gue Formula team itself. The marketing plan includes audit of the marketing environ-ment and audit of marketing activities. A project awareness survey was conducted in the selected target group. The Action Plan is based on the results of the survey and in-cludes promotional events on which the team should participate. In the end of the the-sis, other potential promotions are recommended.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmarketing,Formula Student,ČVUT,marketingový plán,průzkum,public relations,SWOT,STEEPcze
dc.subjectmarketing,Formula Student,CTU,marketing plan,research,public relations,SWOT,STEEPeng
dc.titleMarketingový plán studentské formule: eForce FEE Prague Formulacze
dc.titleMarketing Plan of Student Formula: eForce FEE Prague Formulaeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKosina Jan
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record