Show simple item record

Gender Differences in Leadership

dc.contributor.advisorEmrová Lenka
dc.contributor.authorHavlíčková Michaela
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:18Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:18Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-695600067605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76187
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá genderovými rozdíly ve vedení lidí v konkrétní společnosti. Cílem práce je analyzovat genderové rozdíly ve vedení lidí dvou marketingových oddělení, zjistit spokojenost zaměstnanců s osobním přístupem manažera a stylem vedení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuje na osobnost manažera, diversity management a vysvětluje pojem gender. Praktická část charakterizuje společnost a respondenty. Pro výzkumné šetření bylo využito MBTI testu, testu manažerského stylu vedení (GRID), polostrukturovaných rozhovorů s manažery a dotazníků pro jejich přímé podřízené. Výstupem je zpětná vazba manažerům a následné doporučení na zlepšení.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with gender differences in managing people at a specific company. Its objective is to analyse the gender differences in leading people in two marketing departments and to ascertain the level of satisfaction of employees with their manager's personal approach and leadership style. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the manager's personality, diversity management, and it explains the term gender. The practical part characterises the company and the respondents. The research part makes use of an MBTI test, a test of the managers' leadership style (GRID), semi-structured interviews with managers, and questionnaires for their direct subordinates. The output provides feedback to managers along with subsequent recommendations for improvement.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOsobnost manažera,vedení lidí,manažerská mřížka,diverzita,diversity management,gendercze
dc.subjectManager?s personality,leading people,managerial grid,diversity,diversity management,gendereng
dc.titleGenderové rozdíly ve vedení lidícze
dc.titleGender Differences in Leadershipeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJirkovská Blanka
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record