Show simple item record

Analysis of Student Behavior in MARASTdc.contributor.advisorFriedjungová Magda
dc.contributor.authorNováček Jan
dc.date.accessioned2018-06-07T10:24:45Z
dc.date.available2018-06-07T10:24:45Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-695599655605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76164
dc.description.abstractPráce se zabývá implementací komponenty výukového systému MARAST za účelem analýzy dat z kvízů. Práce obsahuje seznámení se s doménou a dodaným exportem dat, který je dále podroben manuální analýze. Během analýzy byly použity metody matematické statistiky a vytěžování znalostí z dat, včetně metod strojového učení bez učitele jako je shlukování a detekce anomálií. Další část obsahuje vývoj analytické komponenty. Vývoj se sestává z analýzy, návrhu a implementace samotné komponenty, která byla vytvořena jako webová aplikace. Výsledkem práce je funkční komponenta pro analýzu dat z kvízů systému MARAST, která je otestována, zdokumentována a nasazena.cze
dc.description.abstractThis work deals with implementation of a component of MARAST educational system in order to analyse data from quizes. The work includes introduction to the domain and to the provided data export that is further subjected to manual analysis.During analysis, methods of mathematical statistics and data mining were used,including methods of unsupervised machine learning like clusternig and anomally detection. Next part of this work contains development of analytical component. Development consists of analysis, design and implementation of the component that was produced as web application. The result of this work is a functional component for data analysis of quizes from MARAST system, component is tested, documented and deployed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEducational data mining,předzpracování dat,strojové učení bez učitele,MARAST,analýza chování,Python,analytická komponentacze
dc.subjectEducational data mining,data preprocessing,unsupervised machine learning,MARAST,behavior analysis,Python,analytical componenteng
dc.titleAnalýza chování studentů v systému MARASTcze
dc.titleAnalysis of Student Behavior in MARASTeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKalvoda Tomáš
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record