Show simple item record

Planning and Optimization of Meter Reading Routes Utilizing the Geographical Informationdc.contributor.advisorRollo Milan
dc.contributor.authorStěhule Dušan
dc.date.accessioned2018-06-07T10:24:26Z
dc.date.available2018-06-07T10:24:26Z
dc.date.issued2018-06-04
dc.identifierKOS-695599608805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76149
dc.description.abstractCílem této práce je seznámit se s algoritmy řešícími problematiku plánování odečtových tras, omezení vyplývající z jejich geografického rozložení a časová omezení pro jednotlivé odečty. Dále se seznámit s algoritmy pro shlukování a alokaci cílů více jednotkám, s problémem obchodního cestujícího - TSP a jeho rozšířením na více obchodních cestujících - MTSP. V praktické části je za úkol z výše uvedených algoritmů navrhnout řešení problému alokace inspekčních míst a navržené řešení implementovat.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachalor thesis is to study algorithms solving problem of planning meter reading routes, limitation resulting from their geographical location and times limitation for individual readings. Then study algorithms for clustering and targeting multiple units, with traveling salesman problem and his extension to multiple traveling salesman problem. In the practical part is aim from this algorithms suggest a solution of problem of clustering inspection posts and implement the designed solution.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTSP,MTSP,K-means,Genetický algoritmus,Neuronová síť,Metoda větví a mezi,Hladový algoritmus,Simulované žíhánícze
dc.subjectTSP,MTSP,K-means,Genetic algorithm,Neural network,Branch and bound,Greedy search,Simulated annealingeng
dc.titlePlánování a optimalizace odečtových tras s využitím geografických informacícze
dc.titlePlanning and Optimization of Meter Reading Routes Utilizing the Geographical Informationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeZajíc Petr
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record