Show simple item record

The surveillance of big platelets in peripheral thrombocytopenia in relation to widened parametr of the complete blood count-IPF (Immature Platelet Fraction).

dc.contributor.advisorMašková Václava
dc.contributor.authorHechtberger Filip
dc.date.accessioned2018-03-12T17:32:44Z
dc.date.available2018-03-12T17:32:44Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-587865058705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74743
dc.description.abstractPředmětem této práce bylo zhodnotit morfologicky velikost destiček v mikroskopickém nátěru ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu IPF (frakce nezralých trombocytů). Z literatury víme, že sledováním IPF můžeme odlišovat poruchy megakaryopoézy (trombopoézy) od trombocytopenií ze zvýšené destrukce, konzumpce nebo ztráty krevních destiček nebo sekundárních, imunitně podmíněných trombocytopenií. Lze také monitorovat efekt terapie u trombocytopenií po transplantacích kmenových buněk nebo po chemoterapii. Ke studii byly použity vybrané trombocytopenické vzorky periferní krve s naměřenými signifikantně zvýšenými hodnotami parametru IPF nad 8 %. Primární naměřená data (PLT-O, IPF, RET a CRP) byla statisticky zpracována pomocí popisné (deskriptivní) statistiky. Pro posouzení korelací mezi těmito parametry byly použity Spearmanovy korelace. Sledovali jsme, zdali existuje vztah mezi přítomností mladých destiček-maktrotrombocytů (reálnou trombopoézou) a erytropoézou vyjádřenou počtem retikulocytů (RET). Dále nás zajímala v literatuře někdy uváděná závislost mezi IPF a koncentrací C-reaktivního proteinu (CRP). Na základě statistického vyhodnocení jsme vyslovili domněnku, že IPF je parametr zcela nezávislý na CRP a dalších parametrech měření krevního obrazu.cze
dc.description.abstractThis work main subject was to evaluate morphologically the size of platelets in microscopic blood smear in correlation to complete blood count parameter - IPF (Immature platelets fraction). It is known fact that by observing IPF we are able to differentiate impaired megakaryopoiesis (thrombopoiesis), from thrombocytopenias caused by elevated destruction, consumption, loss of platelets or secondary thrombocytopenias related to immune system disorders. It is also possible to monitor the therapeutical effect in post stem - cell transplant thrombocytopenias or thrombocytopenias following chemotherapy. Thrombocytopenic peripheral blood samples which were picked to measure, showed significant higher values of IPF, above 8%. Primary measured data (PLT - 0, IPF, RTC and CRP) was statistically analysed by descriptive method. Spearman rank correlation test was used to show relations between those parameters. We observed, whether some correlations could be established between young platelets - macrothrombocytes (real thrombopoiesis) and erytropoiesis measured by number of reticulocytes (RTC). Further, we were interested in already published dependency of IPF and CRP (C-reactive protein). Based on our statistic results we assumed that IPF is parameter absolutely independent from CRP as well as from the rest of measured complete blood count parameters.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTrombocyty,makrotrombocyty,IPF (frakce nezralých trombocytů),trombocytopenie,CRP (C-reaktivní protein),korelace,retikulocytycze
dc.subjectPlatelets,macrothrombocytes,IPF (immature platelets fraction),thrombocytopenia,CRP (C - reactive protein),correlation,reticulocyteseng
dc.titleSledování nálezu makrotrombocytů v nátěru trombocytopenické periferní krve ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu-IPF (frakce nezralých trombocytů).cze
dc.titleThe surveillance of big platelets in peripheral thrombocytopenia in relation to widened parametr of the complete blood count-IPF (Immature Platelet Fraction).eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-19
dc.contributor.refereeMatějček Martin
theses.degree.disciplineZdravotní laborantcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record