Show simple item record

Reliability of vias of printed circuit boardsdc.contributor.advisorDušek Karel
dc.contributor.authorŠevčík Jan
dc.date.accessioned2018-01-25T21:48:25Z
dc.date.available2018-01-25T21:48:25Z
dc.date.issued2018-01-09
dc.identifierKOS-887368795505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74421
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá testování prokovů DPS (desky plošného spoje).Testování bylo prováděno pomocí cyklického teplotního namáhání, během kterého bylo prováděno kontinuální měření odporu prokovů. V teoretické části jsou popsány faktory, které mají vliv prokovy DPS a vady, jenž na nich mohou vzniknout.V experimentální části práceje uveden návrh testovacího vzorku DPS s prokovy, popis zapojení a měření experimentu. Nakonec zpracování a vyhodnocení naměřených dat.cze
dc.description.abstractThisdiploma thesis dealswith testing via PCB (printedcircuitboards). Testing wasperformedusingcyclicthermalstressesduringwhichcontinuousresistancemeasurementswereperformed via. In thetheoretical part, there are describedthefactorsthat influence thePCB and thedefectsthatcanoccur on them. In theexperimental part ofthe thesis ispresentedthe design of a PCB test sample withvias, a descriptionoftheconnection and themeasurementofthe experiment. Finally, processing and evaluatingmeasured data.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttestování prokovů,desky plošných spojů,teplotní šokové namáhánícze
dc.subjecttesting of vias,printed circuit board,thermal shock stressingeng
dc.titleSpolehlivost prokovů u desek plošných spojůcze
dc.titleReliability of vias of printed circuit boardseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeStarý Jiří
theses.degree.disciplineTechnologické systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record