Show simple item record

Increasing the efficiency of production resources at the Welding Workplace at Doosan Bobcat EMEA s.r.o.dc.contributor.advisorŽilka Miroslav
dc.contributor.authorBaronová Barbora
dc.date.accessioned2018-01-25T21:47:16Z
dc.date.available2018-01-25T21:47:16Z
dc.date.issued2018-01-12
dc.identifierKOS-784822648705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74377
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je zvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti DOOSAN BOBCAT EMEA, s.r.o., pomocí metody MTM -2. První části práce se zabývám teoretickými východisky, definuji pojmy související s průmyslovým inženýrstvím především s metodou MTM. Dále jsou zde definovány pojmy z oblasti ekonomického, investičního vyhodnocení projektu např. doba návratnosti, čistá současná hodnota. Druhá část práce je věnována aplikaci metody MTM - 2, navržení možných variant, jakým způsobem by bylo možné upravit layout, abychom dosáhli zvýšení efektivnosti výrobních zdrojů na lince. V další části dochází k porovnání jednotlivých navržených variant a zhodnocení, která z varianta je pro společnost Bobcat nejvýhodnější.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is to increase the efficiency of production resources at the welding workplace at DOOSAN BOBCAT EMEA, s.r.o., using the MTM -2 method. The first part of the thesis deals with the theoretical background, defines concepts related to industrial engineering especially with the MTM method. There are also defined the terms of economic, investment evaluation of the project, eg payback time, net present value. The second part is devoted to the application of the MTM - 2 method, Here we propose possible variations of the layout of the workplace in order to increase the efficiency of production resources in the workplace. In the next section we compare the proposed variants and we will evaluate which of the proposed variants is the most advantageous for Bobcat.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMetoda MTM,průmyslové inženýrství,analýza a měření práce,doba návratnosti,čistá současná hodnota,efektivitacze
dc.subjectMTM method,industrial engineering,work analysis and measurement,payback time,net present value,efficiencyeng
dc.titleZvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti Doosan Bobcat EMEA s.r.o.cze
dc.titleIncreasing the efficiency of production resources at the Welding Workplace at Doosan Bobcat EMEA s.r.o.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeRichter Milan
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record