Show simple item record

Rotary air conditioning filter CouterFlow

dc.contributor.advisorPapež Karel
dc.contributor.authorLácha Josef
dc.date.accessioned2018-01-25T21:46:36Z
dc.date.available2018-01-25T21:46:36Z
dc.date.issued2017-12-25
dc.identifierKOS-781238533905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74351
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá teoretickou i praktickou analýzou nově vytvořené regenerační filtrační komponenty, která by mohla být součástí nucené výměny vzduchu vnitřního prostředí. Popisované zařízení pracuje na principu, který ještě nebyl v žádných dostupných odborných pracích uveřejněn, ani sortiment světových výrobců vzduchotechniky nenabízí podobné zařízení, které by pracovalo na totožném základu. Jedná se o filtr, který se čistí za pomoci odpadního proudu vzduchu a udržuje si svou tlakovou ztrátu. K samočištění je využita rotace filtrační vložky, podobně jako je tomu u regeneračního výměníku tepla vzduchu.cze
dc.description.abstractThis final thesis deals with theoretical and practical analysis the newly created self-cleaning filter component, that could be part of a forced air exchange indoor environment. The equipment described is based on a principle that has not yet been published in any available professional work, nor does the assortment of world air-conditioning manufacturers offer similar equipment that would work on an identical basis. This is a filter that cleans the help of the exhaust air stream and keeps your pressure drop. The self-cleaning filter cartridges utilized rotation, similarly as in the regenerative heat exchanger air.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrotační filtr,vzduchotechnika,diplomová práce,filtrační vložka,samočistící filtr,poloautomatický filtrační článek,analýza,regenerace,výměna filtru,životnost,elektrostatický filtr,filtrační tkanina,lamela,anemometrcze
dc.subjectrotation filter,air conditioning,diploma thesis,filter insert,self-cleaning filter,semi-automatic filter cell,analysis,regeneration,filter change,lifetime,electrostatic filter,filter cloth,filter lamella,anemometereng
dc.titleRotační klimatizační filtr CouterFlowcze
dc.titleRotary air conditioning filter CouterFloweng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeAdamovský Radomír
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record