Show simple item record

Reconstruction of Existing Rest Area of Highway D10 Brodce

dc.contributor.advisorPánek Petr
dc.contributor.authorPíha Lukáš
dc.date.accessioned2018-01-25T21:44:45Z
dc.date.available2018-01-25T21:44:45Z
dc.date.issued2018-01-05
dc.identifierKOS-781238072305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74282
dc.description.abstractZadání diplomové práce je rekonstrukce stávajících odpočívek dálnice D10 Brodce. Práce byla zpracována v rozsahu DSP (Dokumentace pro stavební povolení). Práce bude obsahovat fotodokumentaci, textovou a výkresovou část. Cílem je vytvořit ideální, bezpečné a ekonomické varianty rozšíření odpočívek. Práce je navržena ve třech variantách, lišící se zejména počtem parkovacích stání. Z těchto variant byla vybrána nejvhodnější varianta, která byla následně podrobně zpracována. Součástí práce je rovněž návrh přeložky silnice II/610, jejíž současný stav je zasažen rozšířením levé odpočívky.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is reconstruction of existing rest area of highway D10 Brodce. The work has been worked out to the extent DBP (documentation for building permision). The work will include photodocumentation, text and drawing part. The aim is to create, an aideal, safe and economical extension of rest are. The work has been designed in three variants, it differs in particular from the number of parking spaces. The most appropriate option was selected and subsequently processed in detail. Part of the work is the drat of the relocation road II/610, which the current state is affected by the extension of the left rest area.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOdpočívka,dispoziční řešení,přeložka silnicecze
dc.subjectRest area,layout solution,relocation of the roadeng
dc.titleRekonstrukce stávajících odpočívek dálnice D10 Brodcecze
dc.titleReconstruction of Existing Rest Area of Highway D10 Brodceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKolcun Juraj
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record