Show simple item record

Cycling Route A113 Slivenec - Řeporyje

dc.contributor.advisorJežková Jaromíra
dc.contributor.authorHuněk Jan
dc.date.accessioned2018-01-25T21:44:26Z
dc.date.available2018-01-25T21:44:26Z
dc.date.issued2018-01-05
dc.identifierKOS-781238065105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74269
dc.description.abstractV předložené diplomové práci je zpracován návrh cyklotrasy. Jedná se o nejkratší spojnici mezi městskými částmi Řeporyje a Slivenec. Jde o předprojektovou přípravu ve fázi DÚR. Práce je rozdělena na pět částí. V první části se vyskytuje průvodní zpráva. Ve druhé části je souhrnná technická zpráva. Ve třetí části se nachází situační výkresy. Ve čtvrté části je výkresová dokumentace, která obsahuje výkresy situace, řezy a podélné profily. V páté, dokladové, části je zpracována kompletní fotodokumentace stávajícího stavu. Cílem této projektové dokumentace je získat povolení na umístění stavby.cze
dc.description.abstractPresented Master' thesis deals with a design of cycling route. This is the shortest way between city districts Řeporyje and Slivenec. It is about pre-project preparation in the phase DÚR. The work is divided into five parts. In the first part is accompanying report. In the second part there is summary technical report. Third part contains situational drawings. The fourth part contains drawing documentation, which contains situational drawings, cross sections and longitudinal profiles. In the fifth, documentary, part the work deals with complete photodocumentation of existing condition. The purpose of this project documentation is to gain permission to location of the structure.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCyklotrasa,niveleta,příčné řezy,staničení,podélný profil,situace,výhybnacze
dc.subjectCycling route,level,cross section,location marker,longitudinal profile,situation,turnableeng
dc.titleCyklotrasa A113 Slivenec - Řeporyjecze
dc.titleCycling Route A113 Slivenec - Řeporyjeeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeZobačová Ivana
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record