Show simple item record

Improvement of Safety at Level Crossings Adjacent to the Road Intersections

dc.contributor.advisorSchmidt Drahomír
dc.contributor.authorJanků Vojtěch
dc.date.accessioned2018-01-25T21:39:27Z
dc.date.available2018-01-25T21:39:27Z
dc.date.issued2017-11-30
dc.identifierKOS-695600224005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74066
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je nalezení všech rizikových faktorů na přejezdech přilehlých ke křižovatkám pozemních komunikací a navržení možných opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti silniční i drážní dopravy na těchto specificky lokalizovaných přejezdech. Opatření ke zvýšení bezpečnosti na rizikových přejezdech jsou navržena ve formě dopravně-organizačních, stavebních či technologických úprav v podobě koordinace silničních a drážních zabezpečovacích či řídících zařízení. V rámci práce je zpracován pasport všech rizikových přejezdů nacházejících se na železniční síti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). V závěru práce jsou různá opatření aplikována na konkrétní železniční přejezdy na síti SŽDC.cze
dc.description.abstractThe aim of the master's thesis is to find all the risk factors at level crossings adjacent to the road intersection and to propose all possible measures leading to the increase of the road and rail safety at these specifically localized level crossings. Measures to increase safety at risk level crossings are designed in the form of traffic-organizational, construction or technological adjustments in the form of coordination of road and rail warning or control devices. In the framework of the work, a list of all the risk crossings located on the railway network of administrator of Czech railways (SŽDC) is elaborated. At the end of the work, various measures are applied to specific rail crossings on the SŽDC network.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectželezniční přejezd,úrovňové křížení,přejezdové zabezpečovací zařízení,křižovatka,zvýšení bezpečnosti,světelné signalizační zařízení,nehodovost,koordinacecze
dc.subjectlevel crossing,warning devices at level crossings,road intersection,safety improvement,traffic light,accident rate,coordinationeng
dc.titleZvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech přilehlých ke křižovatkám PKcze
dc.titleImprovement of Safety at Level Crossings Adjacent to the Road Intersectionseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-01-23
dc.contributor.refereeNovák Jan
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav soudního znalectví v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record