Show simple item record

Digitalization of Selling Life Insurance Product.

dc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorReitermann Jan
dc.date.accessioned2018-01-25T21:38:10Z
dc.date.available2018-01-25T21:38:10Z
dc.date.issued2018-01-19
dc.identifierKOS-695600097805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74022
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá procesem digitalizace konkrétního produktu. Teoretická část popisuje nejprve postavení zákazníka na trhu a jeho vztah s podnikem, následně se soustředí na vymezení pojmů produkt a distribuce a jejich zasazení do kontextu této práce. Dále je rozebíráno téma životního pojištění se svými aktuálními trendy. Praktická část se soustředí kolem projektu digitalizace produktu, jeho ovlivňujících faktorů a názorů vybraných respondentů, následně je schematicky naznačen proces takového prodejního kanálu. Závěr práce obsahuje závěrečné zhodnocení přínosu projektu a souhrn daných doporučení.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the digitization process of a concrete product. Theoreti-cal part describes the position of a customer in the market and his connection to the company. Then it focuses on defining the terms of product and distribution and their placement in the context of this thesis. The topic of life insurance with its current trends is also discussed. The practical part targets the process of digitization of a prod-uct, its influential factors and the opinions based on answers by selected respondents. Then the process of this kind of selling channel is schematically represented and de-scribed. The conclusion of the thesis contains a final evaluation of the project's contri-bution and summary of given recommendations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZákazník,produkt,distribuce,e-commerce,životní pojištěnícze
dc.subjectCustomer,product,distribution,e-commerce,life insuranceeng
dc.titleDigitalizace produktu životního pojištění.cze
dc.titleDigitalization of Selling Life Insurance Product.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeStarosta Radek
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record