Show simple item record

Automatic testing system for electrochemical sourcesdc.contributor.advisorHrzina Pavel
dc.contributor.authorTvaroužek Tomáš
dc.date.accessioned2018-01-25T21:34:55Z
dc.date.available2018-01-25T21:34:55Z
dc.date.issued2018-01-09
dc.identifierKOS-594048898105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73906
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh automatizovaného pracoviště pro měření nabíjecích a vybíjecích charakteristik elektrochemických zdrojů. Základem tohoto pracoviště je měřicí a záznamová ústředna Comet MS5D, zatímco vyhodnocení zaznamenaných dat obstarává program navržený v LabVIEW. První část práce pojednává o elektrochemických zdrojích tak, aby problematika byla srozumitelná i v tématu se neorientujícímu čtenáři. Tato část je uzavřena popisem způsobu testování elektrochemických zdrojů cyklickým vybíjením a nabíjením, který je pak využit při samotném návrhu. V další části je popsána realizace automatizovaného pracoviště - jeho komponenty, přizpůsobení pro naše účely a také návrh programu pro zpracování dat v softwaru LabVIEW. Závěrečná experimentální část podrobně popisuje konfiguraci automatizovaného pracoviště pro účely testování olověného akumulátoru. V této části nechybí schéma zapojení měřicího pracoviště, návrh logiky cyklování, konfigurace měřicí ústředny, popis samotného průběhu měření a následné vyhodnocení experimentu v navrženém programu. V závěru práce je diskutována dostatečnost navrženého řešení spolu s návrhy na zdokonalení automatizovaného pracoviště.cze
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is design of an automated station to measure charging and discharging characteristics of electrochemical sources. Basis of the station is Comet MS5D datalogger while data evalution is handled by a LabVIEW code. The first part of the thesis treats the electrochemical sources from an inexperienced reader?s point of view. Battery testing methods conclude this part with traditional charge/discharge/charge cycle as the most dependable method also employed by the designed system. The design itself is depicted in the next part - components employed, modificications of the system and also the LabVIEW code is described. The last - experimental - part of the thesis deals with the configuration of the automated station for lead-acid battery testing. Circuit diagram, design of the cycle logic, configuration of the datalogger along with measurement description and data evaluation are included in this part. In conclusion, design quality and possible improvement of the automated station are discussed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectelektrochemické zdroje,automatizované měření,Comet,LabVIEW,olověný akumulátor,testování,cyklické nabíjení a vybíjenícze
dc.subjectelectrochemical sources,automated measurement,Comet,LabVIEW,lead-acid battery,testing,charge/discharge/charge cycleeng
dc.titleAutomatický testovací systém pro elektrochemické zdrojecze
dc.titleAutomatic testing system for electrochemical sourceseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKmínek Matěj
theses.degree.disciplineTechnologické systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record