Show simple item record

Application of multiple-criteria decision analysis in the CIME s. r. o.

dc.contributor.advisorVaniš Ladislav
dc.contributor.authorMed Matěj
dc.date.accessioned2017-11-09T10:53:36Z
dc.date.available2017-11-09T10:53:36Z
dc.date.issued2017-07-27
dc.identifierKOS-695600338205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73416
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá aplikací vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Cime s.r.o. První část je teoreticky zaměřena na obsah a popis vícekriteriálního rozhodování, užívání termínů a pojmů v daném okruhu. Druhá část je analytická, kde je představena společnost Cime s.r.o., a následně je zde řešen rozhodovací problém optimálního výběru dodávky s daným rozměrem L3H2. Návrhová část ukazuje vybranou variantu, shrnutí a odůvodnění vítězné varianty.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the application of multi-criteria decision making in Cime s.r.o. The first part is theoretically focused on the content and description of multi-criteria decision making, the use of terms and concepts in the given circuit. The second part is analytical, where Cime s.r.o. is introduced, and the decisional problem of the optimal choice of delivery with the given dimension L3H2 is solved. The design section shows the selected variant, summary and justification of the winning variants.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVícekriteriální rozhodování,kritéria,váha důležitosti,rozhodnutí,variantacze
dc.subjectMulti-criteria decision-making,criteria,weight of importance,decision,varianteng
dc.titleUplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti CIME s. r. o.cze
dc.titleApplication of multiple-criteria decision analysis in the CIME s. r. o.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-07
dc.contributor.refereeHanzálek Michal
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record