Show simple item record

Internet Marketing of the Selected Company

dc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorBrůnová Linda
dc.date.accessioned2017-11-09T10:50:16Z
dc.date.available2017-11-09T10:50:16Z
dc.date.issued2017-08-22
dc.identifierKOS-695600093505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73278
dc.description.abstractTato práce se zabývá především internetovým marketingem, jeho nástroji a ná-slednou aplikací těchto nástrojů na vybranou společnost. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Část teoretická se zabývá problematikou internetového marketingu, konkrétně internetovým obchodem, jeho úspěšným fungováním, a také jsou zde představeny jednotlivé nástroje, které jsou detailně rozebrány. Druhá část práce, tedy praktická část, vychází z části teoretické. Tato část obsahuje představení společnosti, analýzu její konkurence a následnou analýzu jednotlivých nástrojů. Hlavním přínosem této práce je analýza nástrojů internetového marketingu pro vybranou společnost a také doporučení pro jednotlivé nástroje, jak dosahovat lepších výsledků.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the internet marketing, tools and application of this tools to a selected company. The diploma thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the issues of internet marketing, especially e-shop, its successful functioning and also presents individual tools, which are analyzed in detail. The second part, the practical part, is based on the theoretical part. This section includes information about the company, an analysis of competitors and analysis of individual tools. The main benefit of this diploma thesis is the analysis of internet marketing tools for the selected company and recommendations for individual tools how to achieve better results.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectInternetový marketing,webové stránky,SEO,sociální média,srovnávače cen,E-mailing,internetový obchodcze
dc.subjectInternet marketing,website,SEO,social media,price comparison shopping systems,E-mailing,e-shopeng
dc.titleInternetový marketing vybrané společnosticze
dc.titleInternet Marketing of the Selected Companyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-09-20
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record