Zobrazit minimální záznam

The influence of plasma parameters on microstructure and properties of coating

dc.contributor.advisorRohan Pavel
dc.contributor.authorKřížek Jakub
dc.date.accessioned2017-11-09T10:45:18Z
dc.date.available2017-11-09T10:45:18Z
dc.date.issued2017-08-04
dc.identifierKOS-593779623405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73067
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou navařování kobaltové slitiny typu Stellite 6 plazmatem. V teoretické části je proveden rozbor technologie navařování. Experimentální část se zabývá určením účinnosti výsledných návarů v závislosti na parametrech navařování.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issues of hardfacing of cobalt alloys type Stellite 6 by Plasma Transferred Arc. Theoretical part is analysis of hardfacing. Experimental part deals with the determination of efficiency of final cladding deposists depending on the parameters of hardfacing.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNavařování,plasma,plazmové technologie,navařování plazmatemcze
dc.subjectCladding,plasma,plasma technology,plasma transferred arc surfacing,hardfacingeng
dc.titleVliv technologických parametrů na strukturu a vlastnosti návarůcze
dc.titleThe influence of plasma parameters on microstructure and properties of coatingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-04
dc.contributor.refereeKovanda Karel
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam