Show simple item record

Use of Global Navigation Satellite System (GNSS) in Pilot Trainingdc.contributor.advisorHospodka Jakub
dc.contributor.authorStupka Jan
dc.date.accessioned2017-11-09T10:41:57Z
dc.date.available2017-11-09T10:41:57Z
dc.date.issued2017-08-28
dc.identifierKOS-587864551305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72927
dc.description.abstractJelikož se stále častěji setkáváme na palubách letadel se zařízeními využívajícími princip určení polohy dle signálu ze satelitů, bakalářská práce "Použití družicové navigace ve výcviku pilotů" má za cíl seznámit čtenáře se systémy družicové navigace a jejím významem v oblasti letecké navigace při výcvikových letech za vidu. V úvodu je popsán systém GNSS a jeho části. Následuje zdůraznění a popis rizik, která mohou nastat při letech VFR a možnosti jak tyto rizika řešit. Jsou zde rozebrány situace jako například ztráta orientace, průlet v blízkosti řízených nebo zakázaných prostorů apod. Praktickou částí je pokus na simulátoru při letu podél hranice řízeného prostoru s použitím i bez použití družicové navigace a následný rozbor přesnosti trajektorií letů. Na úplný závěr je vyhodnocen dotazník cílený na piloty sportovních letadel při letech VFR s použitím zařízení GNSS.cze
dc.description.abstractWe encounter on board aircraft GNSS devices which estimate position using signals more often than before, the bachelor's thesis "Use of Global Navigation Satellite System in pilot training" is supposed to acquaint the reader with the global navigation satellite systems and its importance in the field of air navigation during VFR flight training. This follows with a description of situations such as loss of situational awareness, flights near by controlled zones and prohibited areas. A practical part then compares and evaluates accuracy of flight paths near by the controlled zone flown by two pilots with and without the use of GNSS. The last part of thesis is questionnaire in which general aviation pilots are asked several questions about VFR flights while using GNSS devices.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectGNSS,Lety VFR,Potencionálně nebezpečné situace,Použití GNSS za letu,GNSS ve výcviku pilotůcze
dc.subjectGNSS,VFR flighs,potentionally hazardous situations,The usage of GNSS devices,Use of GNSS in pilot trainingeng
dc.titlePoužití družicové navigace ve výcviku pilotůcze
dc.titleUse of Global Navigation Satellite System (GNSS) in Pilot Trainingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-18
dc.contributor.refereeDuša Tomáš
theses.degree.disciplineProfesionální pilotcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record