Show simple item record

Crisis management for reintegration programs in state of emergencydc.contributor.advisorHájková Michaela
dc.contributor.authorKovář Jaroslav
dc.date.accessioned2017-07-09T13:24:31Z
dc.date.available2017-07-09T13:24:31Z
dc.date.issued2015-05-20
dc.identifierKOS-587864285605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72443
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena naproblematiku krizového řízení reintegračních programů při mimořádných situacích. Pod pojmem "mimořádné situace" práce chápezejména některá neavizovaná politická rozhodnutí (např. Amnestie zroku 1990 a 2013) či živelné katastrofy, jakými jsou například povodně, opakovaně postihující ČR. Ve všech případech se jedná o faktory, objektivně omezující možnosti reintegračních programů. Cílem práce pak jepojmenovat největší možná rizika a hlavně alespoň ukázat na možné cesty kjejich řešení. Práce jepřitom zaměřena zejména na řešení těchto problémů zoblasti manažerského řízení, ale zákonitě bude obsahovat i několik slov ktématu strategie organizace. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na popis toho, jak se nezisková organizace CPPP o.p.s., provádějící reintegraci odsouzených, vyrovnala sprezidentskou amnestií zledna 2013.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis focuses on crisis management of reintegrational programs incases of emergency. "Case of emergency" means particularly some political decisions, which are unannounced (The Presidentional Amnesty in 1990 and 2013 can be considered as an example), or natural disasters like floods, which the Czech Republic has been affected by repeatedly. In all cases there are factors that objectively restrict possibilities of reintegrational programs. The goal of the thesis is to name out the biggest possible risks, and to show the ways leading to the solution. The thesis particularly focuses on the solutions of problems in the field of management, and deals with the strategy of the NOG at the same time. The practical part of the thesis describes how CPPP, o.p.s., the NGO, dealt with the rehabilitation of convicted in connection with the Presidential Amnesty in January2013.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectReintegrace,reintegrační programy,krizové řízení reintegračních programů,amnestiecze
dc.subjectReintegration,Reintegrational Programs,Crisis Management of Reintegrational Programs,Amnestyeng
dc.titleKrizové řízení reintegračních programů při mimořádných situacíchcze
dc.titleCrisis management for reintegration programs in state of emergencyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-11
dc.contributor.refereeBrečka Tibor
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record