Show simple item record

Camera System for Movement Analysisdc.contributor.advisorSzabó Zoltán
dc.contributor.authorRozinek Ondřej
dc.date.accessioned2017-07-09T12:52:59Z
dc.date.available2017-07-09T12:52:59Z
dc.date.issued2009-06-05
dc.identifierKOS-129842138605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71170
dc.description.abstractCílem práce je vytvořit aplikaci v softwarovém prostředí MATLAB pro analýzu pohybu s využitím dvou kamer. Dvě synchronizované videosekvence jsou získány z dvou kamer s full HD rozlišením, kde jsou označeny anatomicky významné body modrými značkami. Videosekvence se zpracovávají off-line s využitím metod počítačového vidění, zpracování obrazu a rozpoznávání obrazu. Aplikace se skládá z modulárního systému, který obsahuje barevnou kalibraci, kalibraci kamery, detekci značek, stereo kalibraci, 3D rekonstrukci a analýzu pohybu. Barevná kalibrace provádí převod (vícenásobná lineární regrese, lineární a Hermitova interpolace) z nekalibrovaného obrazu do RGB standardu. Detekce značek určí souřadnice značek použitím metod predikováním oblastí, multispektrálním prahováním, iterativním prahováním, prahováním metodou nejmenší chyby, Houghovy transformace, učením bez učitele s EM algoritmem a K-means. Kalibrace kamery, stereo kalibrace a 3D rekonstrukce slouží k získání vnitřních a vnějších parametrů kamery pro projekci z 2D do 3D prostoru. Analýza pohybu poskytuje základní charakteristiky pohybu.cze
dc.description.abstractThe goal of this work is to create an application for 3D motion analysis by using two cameras in the MATLAB software environment. Two synchronized video sequences are obtained from the two cameras with high definition (full HD) resolution, in which anatomically significant points have been labeled by blue markers. These video sequences are used for off-line processing by the means of computer vision, image processing and pattern recognition. The application consists of a modular system, which contains color calibration, camera calibration, marker detection, stereo calibration, 3D reconstruction and motion analysis. Color calibration transforms (using multiple linear regression, linear and Hermite interpolating) the uncalibrated image to the RGB standard. Marker detection detects the coordinates of the markers using methods such as region prediction, multispectral thresholding, iterative thresholding, minimum error thresholding, Hough transform, unsupervised learning with Expectation-Maximization algorithm and K-means. Camera calibration, stereo calibration and 3D reconstruction result in obtaining the intrinsic and extrinsic camera parameters for the projection from 2D to 3D space. Motion analysis provides the basic characteristics of motion.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectanalýza,pohybcze
dc.subjectAnalysis,Cameraeng
dc.titleKamerový systém pro analýzu pohybucze
dc.titleCamera System for Movement Analysiseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2009-06-25
dc.contributor.refereeSchwarz Daniel
theses.degree.disciplinePřístroje a metody pro biomedicínucze
theses.degree.grantorkatedra přírodovědných oborůcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record