Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza intraokulární korekce astigmatismu 

  Author: Tereza Šefernová; Supervisor: Fůs Martin; Opponent: Selčan Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou astigmatismu a jeho korekce pomocí torických intraokulárních čoček během chirurgie katarakty. Z dat 63 očí, která zahrnují předoperační a následnou pooperační biometrii, keratometrii ...
 • Světelné podmínky a jejich vliv na zrakové funkce 

  Author: Jana Hovězová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Předmětem této práce je přiblížení důležitosti osvětlení prostoru vyšetřovny při práci optometristy, a to zejména při vyšetřování zrakových funkcí. Osvětlení má vliv nejen na psychický stav člověka, ale také na jeho zdraví ...
 • Zraková ostrost u pacientů se zhoršenou pohyblivostí v nemocniční a domácí péči a možnost jejího zlepšení vhodnou brýlovou korekcí 

  Author: Andrea Nesměráková; Supervisor: Klimešová Iva; Opponent: Kadlčíková Nela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Práce popisuje zrakovou ostrost u lidí v nemocniční a domácí, nebo sociální péči. Hlavním tématem práce je popis základních metod vyšetřování zrakové ostrosti, které lze použít mimo refrakční místnosti, rozbor výhod a ...
 • Využití výsledků vyšetření monokulární a binokulární akomodační facility v diagnostice akomodačních a vergenčních poruch 

  Author: Eliška Kubecová; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Bělová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Bakalářská práce s názvem Využití výsledků vyšetření monokulární a binokulární akomodační facility v diagnostice akomodačních a vergenčních poruch se v úvodu zabývá binokulárním viděním, akomodací a vergencí. Práce se ...
 • Hodnocení přesnosti měření polohy nitrooční čočky pomocí Purkyně-metru 

  Author: Matěj Hora; Supervisor: Palkovičová Eliška; Opponent: Hložánková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Cílem bakalářské práce je zpracovat problematiku měření polohy nitrooční čočky (IOL), která se implantuje do oka při operaci katarakty nebo při refrakční výměně čočky. V teoretické části práce jsou nejprve definovány ...
 • Výroba očních protéz: současně používané materiály a jejich vlastnosti 

  Author: Viktória Kalapošová; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Cendelín Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Práca sa zaoberá témou výroby očných protéz. Bližšie poukazuje na psychologický stav pacientov a chirurgické zákroky, ktoré predchádzajú používaniu akrylovej očnej protézy. Pripravila som historický prehľad z čias starovekého ...
 • Porovnání metod pro vyšetření fúzních rezerv 

  Author: Kateřina Hladíková; Supervisor: Policar Ondřej; Opponent: Pluháček František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním metod pro vyšetření fúzních rezerv. Do dálky byly fúzní rezervy měřeny pomocí prizmatické lišty a synoptoforu. Dále byly porovnány fúzní rezervy do blízka pomocí vektogramu, ...
 • Metody pro zlepšení textů a značení nejen v dopravě 

  Author: Lucie Bohuňková; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Kunzová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá měřením velikosti dopravních značek, rychlosti čtení a měřením velikosti písmen na příbalových letácích. V první části bakalářské práce je popsána teoretická část, která se zaměřuje na zrakovou ...
 • Výsledky testovací strategie monokulárního a binokulárního vyšetření zorného pole 

  Author: Adéla Skryjová; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Marešová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  V teoretické části bakalářské práce je popsáno zorné pole, jeho poruchy a metody, pomocí nichž lze zorné pole měřit. Samotná kapitola je věnována statické perimetrii a také monokulární a binokulární perimetrii. Další část ...
 • Specifická péče o klienty s vyšší myopií v závislosti na jejich věku 

  Author: Karolína Rázlová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato bakalářská práce se teoreticky zabývá anatomií oční koule a přídatných orgánů oka, refrakčními vadami jako je myopie, hypermetropie, astigmatismus a presbyopie. U refrakčních vad jsou popsány projevy, příčiny, rozdělení ...
 • Vliv vizuálního maskování na zrakový vjem 

  Author: Barbora Svorenčíková; Supervisor: Hlaváček Jakub; Opponent: Schmidtová Elena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Hlavnou témou práce je vizuálne maskovanie. Jedná sa o fenomén, pri ktorom je viditeľnosť pozorovaného predmetu (target) ovplyvnená okolitými podnetmi (maskami). V práci je popisovaná anatómia oka a zraková dráha. Sú ...
 • Analýza brýlových čoček s modifikovaným povrchem 

  Author: Alena Bustová; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Tolde Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami brýlových čoček a materiály používanými k jejich výrobě. Zaměřuje se na tvrdící, antireflexní, absorpční, reflexní a samočistící vrstvy a na fototropní a polarizační ...
 • Komplikace způsobené nošením kontaktních čoček 

  Author: Kateřina Malá; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Vymyslický Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Teoretická část bakalářské práce shrnuje základní informace o vhodném způsobu zacházení s kontaktními čočkami, jak z pohledu optometristy, tak z pohledu klienta. V této práci se nachází informace o možných indikacích, ...
 • Péče o diabetického pacienta z pohledu optometristy 

  Author: Claudia Goronová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-06)
  Práca sa zaoberá charakterizáciou metabolického ochorenia Diabetes mellitus a starostlivosť o diabetického pacienta z pohľadu optometristu. Je dôležité, aby optometrista mal všeobecný prehľad o ochorení, ktoré vo svojej ...
 • Poruchy barvocitu - testy a korekce 

  Author: Anna Penkerová; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Srovnalová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Práce se věnuje problematice poruch barevného vidění, jejich příčinách jak vrozených, tak získaných způsobených například některými farmaky. V úvodu práce je popsána fyziologie barevného vidění a trichromatická teorie. ...
 • Komerční kontaktní čočky s UV blokátory 

  Author: Anna Hájková; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Kuncová Gabriela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Práce se zabývá UV zářením a jeho vlivem na lidský organismus. Dále se věnuje očním patologiím, které jsou spojené s expozicí UV záření a uvádí jednotlivé možnosti ochrany očí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
 • Závislost akomodační pružnosti na refrakční vadě a věku 

  Author: Tereza Pařízková; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Hrežík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Bakalářská práce se věnuje rozsáhlému tématu akomodace. V úvodních kapitolách je popsána fyziologie a anatomie jednotlivých struktur oka, které se podílejí na akomodaci. Dalším bodem je mechanismus akomodace a jednotlivé ...
 • Typy intraokulárních čoček 

  Author: Jiří Urminský; Supervisor: Hlaváček Jakub; Opponent: Vlasák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem nitroočních čoček a jejich dělením na monofokální a presbyopii korigující. Nejprve je popsána základní anatomie oka. Dále je popsána katarakta včetně příčin jejího vzniku. Následně ...
 • Vybrané metody měření šíře zornice na souboru klientů optiky 

  Author: Marie Trnková; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Kulhavá Lada
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
  Bakalářská práce se zabývá metodami měření šíře zornice. Představuje význam měření šíře zornice a všechny dostupné metody pro její měření. V práci je popsána anatomie a patologické stavy zornice ovlivňující její šířku a ...
 • Fotorefraktometrie a korekce refrakčních vad 

  Author: Eva Jirásková; Supervisor: Fůs Martin; Opponent: Selčan Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá různými metodami stanovení objektivní refrakce. Nejprve jsou uvedeny historické počátky a první manuální přístroje, které k vyšetření sloužily. Zmíněné jsou jejich konstrukce, technické údaje ...

View more