Recent Submissions

 • Testování vlastností nanovrstev připravených hybridní laserovou depozicí 

  Author: Filip Kallmünzer; Supervisor: Mikšovský Jan; Opponent: Tolde Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
  Tenké vrstvy diamantu podobného uhlíku (DLC) mají obrovský potenciál pro pokrytí materiálů a zlepšení jejich vlastností. Studiem jejich vlastností a možného dalšího využití se zabývají výzkumné instituce i průmyslové podniky ...
 • Pevné kontaktní čočky 

  Author: Korimová Kamila; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Zemanová Romana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout ucelené informace o pevných kontaktních čočkách, o jejich aplikaci, technologii výroby a možnostech využití. V rámci experimentální části práce bude provedena aplikace RGP čoček ...
 • Porovnání metod výpočtu hodnoty nitrooční čočky při operaci katarakty 

  Author: Blažková Veronika; Supervisor: Cendelín Jiří; Opponent: Hložánek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Bakalářská práce se zabývá současnými metodami výpočtů nitroočních čoček při operaci šedého zákalu a jejich přesností. Nejdříve jsou představeny jednotlivé generace vzorců a popsány principy, na kterých pracují. Dále jsou ...
 • Stabilizace refrakce po operaci senilní katarakty 

  Author: Kottová Anna; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Vaňharová Zdeňka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Práce se v teoretické části zabývá šedým zákalem, jeho příčinami, diagnostikou a chirurgickou léčbou. Dále zahrnuje problematiku nitroočních čoček a řeší možnosti korekce refrakčních vad pomocí správného výpočtu čočky. ...
 • Vliv CXL na astigmatismus zadní plochy rohovky u pacientů s keratokonem 

  Author: Berglová Patricia; Supervisor: Studený Pavel; Opponent: Veselý Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Abstrakt: Tato práce se zabývá metodou CXL, jejím vlivem na astigmatismus zadní plochy rohovky u pacientů, kteří trpí onemocněním keratokonus. Teoretická část práce je rozdělena na kapitoly, které se podrobně věnuji rohovce, ...
 • Molekulárně genetické metody studia mikrobiomu na myším modelu obezity 

  Author: Štěpánová Adéla; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Skřivanová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Obezita a metabolické poruchy s ní související jsou charakterizovány specifickými změnami ve složení a funkci intestinálního mikrobiomu, který se aktivně podílí na mnoha hostitelských fyziologických procesech. Změněná ...
 • Aplikace mikrovlnné hypertermie na nádory myší ošetřených nanočásticemi oxidu železa 

  Author: Hadravová Hana; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Nováková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Práce se zabývá optimalizací hypertermické léčby nádorových onemocnění pomocí superparamagnetických nanočástic. Superparamagnetické nanočástice ve formě koloidního roztoku umístěné v nádorové tkáni a vystavené střídavému ...
 • Molekulárně genetické metody studia vlivu infekce Leishmania major na mikrobiom trávicího traktu myší 

  Author: Zavoloková Barbora; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Javůrková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Leishmanióza je jednou z nejvíce opomíjených nemocí. Je způsobena parazitickým prvokem rodu Leishmania. Toto onemocnění je problém v 98 zemích po celém světě. Každý rok toto onemocnění způsobí asi 50000 úmrtí. Je známo, ...
 • Nová verze webového nástroje pro kódování diagnóz podle Mezinárodní klasifikace nemocí 

  Author: Reimer Michal; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Daňková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Mezinárodní klasifikace nemocí je publikace založená na kodifikaci a klasifikaci lidských onemocnění, poruch, příznaků a nově i příčin a okolností vedoucích k onemocnění. Je publikována Světovou zdravotnickou organizací a ...
 • Porovnání metod výpočtu torické nitrooční čočky a zjištění její pooperační stability 

  Author: Heřmanová Denisa; Supervisor: Cendelín Jiří; Opponent: Hložánek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Torické IOL představují v současné době běžnou metodu korekce astigmatismu při operaci katarakty. V naší práci jsme se zabývali hodnocením výsledků torických nitroočních čoček T-flex (Rayner). Soubor tvořilo 9 očí 7 pacientů, ...
 • Antibakteriální stabilita víceúčelových roztoků k péči o kontaktní čočky 

  Author: Pekáčová Aneta; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Cendelín Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  V první části této práci jsou shrnuty současné poznatky o problematice infekcí předního segmentu oka způsobené zejména bakteriálními agens. Samostatné kapitoly jsou zaměřeny na bakteriální keratitidu u nositelů a nenositelů ...
 • Povrchové úpravy brýlových čoček 

  Author: Portová Lucie; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Fišer Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Bakalářská práce se zabývá brýlovými čočkami, jejich materiály a povrchovými úpravami (tvrzení, antireflexní vrstva, hydrofobní vrstva, oleofobní vrstva, antistatická vrstva, reflexní vrstva, barvení, UV vrstva, fotochromatické ...
 • Vyšetření refrakce pacientů s nystagmem 

  Author: Petrová Jana; Supervisor: Kučera Přemysl; Opponent: Srovnalová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce se zabývá klasifikací mimovolních očních kmitů, vysvětluje metody vyšetření nystagmu a popisuje jeho léčbu. Další část je věnována vyšetření refrakce pacientů s nystagmem, kde je navrhnut nejoptimálnější postup. ...
 • Ověření platnosti vztahu mezi obsahem vody v gelu a jeho indexem lomu na souboru vybraných kontaktních čoček s různým stupněm nabotnání 

  Author: Jirásková Jana; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Meléterová Ywetta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis materiálů kontaktních čoček a rozdělení čoček do několika klasifikačních systémů z hlediska již zmíněných materiálů. V textu je rovněž uvedena historie materiálů, ze ...
 • Porovnání strukturálních a funkčních změn u glaukomu 

  Author: Suchomelová Lucie; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Brůnová Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Cílem teoretické části této bakalářské práce je uvedení do problematiky glaukomu. Bakalářská práce se zabývá objasněním dostupných vyšetřovacích metod tohoto onemocnění, seznamuje s dvěma základními typy - strukturální ...
 • Vliv kalkulací torických nitroočních čoček na pooperační výsledky 

  Author: Staveníková Alice; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Brůnová Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Cílem bakalářské práce bylo porovnání dvou typů kalkulačních vzorců pro výpočet dioptrické síly a polohy jednoho typu torické nitrooční čočky (TIOL) z hlediska optimalizace pooperačních výsledků. V teoretické části je práce ...
 • Odhad centračních údajů nespolupracujícího klienta dle anatomických detailů obličeje 

  Author: Stuchlíková Simona; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Kulhavá Lada
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na odhad centračních údajů u nespolupracujícího klienta podle anatomických detailů obličeje. Pro dobré pochopení tématu se úvod teoretické části věnuje anatomii hlavy, vývoji lebky od ...
 • Porovnání nových metod výpočtu hodnoty nitrooční čočky po předchozím refrakčním zákroku na rohovce 

  Author: Vavřinová Eliška; Supervisor: Palkovičová Eliška; Opponent: Němcová Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Práce se zabývá problematikou výpočtu nitrooční čočky (IOL) po předchozí rohovkové refrakční operaci. V teoretické části práce je vysvětleno, proč u pacientů po rohovkovém refrakčním zákroku klasické vzorce pro výpočet IOL ...
 • Metody vyšetření zraku řidičů a jejich porovnávání 

  Author: Šimůnek Jan; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
  Bakalářská práce řeší otázku kvality měření zraku u vybrané skupiny řidičů motorových vozidel. Cílem práce je porovnat naměřené výsledky probandů na přístroji Visiotest s výsledky vlastního měření jinými speciálními testy ...
 • Vliv předchozí operace katarakty na hustotu endotelu rohovky u zemřelých dárců rohovkové tkáně 

  Author: Staňková Tereza; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Hlaváček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá vlivem operace katarakty na hustotu endotelových buněk rohovky. V teoretické části je stručně popsána anatomie a fyziologie rohovky a její základní parametry. V práci je dále zmíněná operace katarakty. ...

View more