Collections in this community

Recent Submissions

 • Numerická studie proveditelnosti mikrovlnného neinvazivního sledování vývoje hypoxicko-ischemické encefalopatie u novorozenců 

  Author: Jan Rédr; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Šefc Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato diplomov ́a pr ́ace se zab ́yv ́a numerickou studi ́ı proveditelnosti mikrovlnn ́eho zobrazovac ́ıho syst ́emu pro monitorov ́an ́ı v ́yvoje hypoxicko-ischemick ́e encefalopatie u novorozenc ̊u. Studie proveditelnosti ...
 • Myopie a možnosti její korekce 

  Author: Šárka Antošová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá myopií a možnostmi její korekce. V teoretické části je stručně popsána anatomie oka a základní refrakční vady, jako je hypermetropie, myopie a astigmatismus, jejich základní rozdělení a ...
 • Vliv čtecí vzdálenosti na výslednou adici 

  Author: Michaela Pelikánová; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Kulhavá Lada
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou presbyopie a její korekce. Na začátku se práce zaměřuje na charakteristiku pojmu akomodace, jejího mechanismu, jejími poruchami a teoriemi akomodace. Dále je popsána presbyopie, ...
 • Astigmatismus a metody jeho měření 

  Author: Jarmila Fejerčáková; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Táto práca sa zameriava na problematiku vyšetrenia astigmatizmu, popisuje ho ako refrakčnú chybu a jeho delenie podľa rôznych kritérií. Začiatok práce je zameraný na anatomický popis oka so sústredením na rohovku. V ďalšej ...
 • Posouzení možnosti korekce presbyopie u hypermetropů implantací monofokální nitrooční čočky 

  Author: Kateřina Nevšímalová; Supervisor: Cendelín Jiří; Opponent: Kučera Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Presbyopie je globální problém, se kterým se dnes a denně potýká značná část světové populace. Cílem práce bylo posoudit možnost implantace monofokální nitrooční čočky hypermetropickým pacientům pro korekci presbyopie. ...
 • Individuálně zhotovené brýle 

  Author: Matěj Fišer; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Podstufka Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato práce se zabývá brýlovou technikou. V teoretické části jsou popsány konstrukční typy brýlových obrub, které se běžně vyskytují na trhu a typy obrub z hlediska funkčního využití. Dále je v ní popsán historický vývoj ...
 • Vliv monokulárního zamlžení na výsledky vyšetření oční dominance 

  Author: Adéla Stříteská; Supervisor: Kučera Přemysl; Opponent: Srovnalová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Bakalářská práce zpracovává téma zabývající se oční dominancí. Oční dominance je definována jako tendence preferovat vizuální vstup jednoho oka před druhým. Určení oční dominance je důležité nejenom z pohledu oftalmologie ...
 • Vliv opilosti na zrakové funkce 

  Author: Denisa Radová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Práce je věnována vlivu alkoholu na zrakové funkce člověka. Pro lepší pochopení zkoumané problematiky je zahrnuta mimo obecnou anatomii oka také teorie týkající se binokulárního vidění, akomodace, konvergence či vlivu ...
 • Frekventované tvarové parametry současných měkkých kontaktních čoček 

  Author: Kateřina Pechková; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Cendelín Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Práce se zabývá vlastnostmi kontaktních čoček, především tvarovými parametry. Stručně popisuje anatomii rohovky, složení slzného filmu a mapuje historii kontaktních čoček. Věnuje se materiálům kontaktních čoček používaným ...
 • Porovnání metod výpočtu hodnoty nitrooční čočky po předchozí hypermetropické refrakční laserové operaci rohovky 

  Author: Kristýna Jirásková; Supervisor: Cendelín Jiří; Opponent: Žáková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním výpočtových vzorců hodnoty nitrooční čočky (IOL) po předchozím hypermetropickém refrakčním zákroku na rohovce. Teoretická část podává přehled o refrakčních rohovkových zákrocích, ...
 • Změny nitroočního tlaku po operaci katarakty u pacientů s a bez glaukomu 

  Author: Martina Kolínová; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Marešová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Změna nitroočního tlaku po operaci katarakty je v mnoha studiích velmi diskutovaným tématem, především v souvislosti s glaukomovým onemocněním. V teoretické části bakalářské práce byl popsán vznik nitrooční tekutiny, její ...
 • Botnací vlastnosti kontaktních čoček a jejich měření 

  Author: Kristýna Rédlová; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Meléterová Ywetta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Teoretická část práce zahrnuje stručný historický vývoj kontaktních čoček a jejich klasifikaci. Popisuje tvrdé a měkké kontaktní čočky a rozdíly mezi hydrogely a silikonhydrogely. Poté je práce zaměřena na materiálové ...
 • Porovnání testů bez fúzního podnětu a s fúzním podnětem pro vyšetření heteroforie 

  Author: Petra Průchová; Supervisor: Kučera Přemysl; Opponent: Bělová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  V bakalářské práci se zabývám porovnáním testů bez fúzního a s fúzním podnětem pro vyšetření heteroforie. Součástí práce je popis binokulárního vidění, jeho vývoje a poruch, které mohou vzniknout z několika možných příčin. ...
 • Změny hodnot korekce při použití světelného a tištěného červeno-zeleného testu 

  Author: Lucia Ondrášová; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Knopfová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Teoretická časť bakalárskej práce sa zaoberá princípom, metódami a spoľahlivosťou bichromatických testov pri subjektívnom vyšetrení refrakcie. Súčasťou práce je aj popis lomu svetla, optickej sústavy oka a chromatických ...
 • Prahové hodnoty pro narušení prostorového vidění 

  Author: Štěpánka Tomášková; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Kunzová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Bakalářská práce je zaměřena na základní vysvětlení binokulárního vidění. Práce obsahuje anatomii zrakové dráhy. Dále je zde vysvětleno základní složky binokulární vidění a pojmy, které s tímto úzce souvisí. Další kapitolou ...
 • Povrchové úpravy brýlových čoček 

  Author: Kamila Révayová; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Selčan Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami brýlových čoček a materiály používanými k jejich výrobě dříve a nyní. Zaměřuje se hlavně na antireflexní, absorpční, reflexní a samočistící vrstvy, způsoby přípravy ...
 • Moderní endoprotéza kyčelního kloubu 

  Author: Lucie Košinová; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Tolde Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-06)
  Jedna z nejvýznamnějších současných diskusí v ortopedii jsou totální náhrady kloubů, zejména kyčelního a kolenního kloubu. V současnosti pouţívané materiály po dlouhodobém pouţívání mají tendenci selhávat v důsledku nesplnění ...
 • Suché oko a zvýšená osmolarita slzného filmu 

  Author: Monika Čisláková; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-06)
  ento projekt nese název Suché oko a zvýšená osmolarita slzného filmu. V teoretické části práce je pojednání o slzném filmu. Kde jsou popsány jednotlivé vrstvy a jejich tvorba. Dále možnosti vyšetření slzného filmu kvantitativně ...
 • Analýza rohovkového anterior - posterior poměru pomocí optické koherentní tomografie 

  Author: Lenka Machatá; Supervisor: Fůs Martin; Opponent: Marešová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  V teoretické části bakalářské práce jsou popsány vlastnosti rohovky, její parametry a AP poměr, kdy a proč neplatí. Dále jsou popsány jednotlivé principy měření parametrů rohovky a kalkulace nitrooční čočky pomocí metod ...
 • Možnosti korekce presbyopie 

  Author: Anna Kodrlová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řešení presbyopie. Na začátku je stručně zmíněna anatomie oka a proces akomodace, který ovlivňuje akomodační šíře. Dále je již popsána samotná presbyopie - jak vzniká a jaké ...

View more