Collections in this community

Recent Submissions

 • 3D tisk a jeho využití k výrobě brýlových obrub 

  Author: Eduard Novotný; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Podstufka Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Tato práce je strukturovaná do teoretické a praktické části. V teoretická části pojednává o historii a vývoji 3D tisku. Popisuje jednotlivé metody tisku a vlastnosti vybraných materiálů. Pro srovnání popisuje též tradiční ...
 • Presbyopie a adaptace na presbyopickou korekci 

  Author: Adéla Králová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Tato bakalářská práce s názvem „Presbyopie a adaptace na presbyopickou korekci“ je věnována problematice presbyopie a době potřebné pro adaptaci na presbyopickou korekci. V úvodní kapitole je stručně popsána anatomie oka ...
 • Terapeutické kontaktní čočky pro lokální uvolňování léčiv 

  Author: Tereza Puldová; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Cendelín Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na terapeutické kontaktní čočky pro lokální uvolňování léčiv. V počátku teoretické části práce se zaměřuje na klasifikaci materiálů pro terapeutické kontaktní čočky. Dále rozděluje a ...
 • Kontrastní citlivost za snížené sférocylindrické korekce 

  Author: Adéla Kolbabová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Práce je zaměřena na popsání základní problematiky kontrastní citlivosti. Věnuje se vysvětlením průběhu světelného vzruchu v anatomické části oka, faktorům ovlivňující snížení kontrastní citlivosti a testovacím možnostem ...
 • Porovnání metod analýzy slzného filmu 

  Author: Klára Modrová; Supervisor: Klimešová Iva; Opponent: Kadlčíková Nela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá popsáním slzného filmu (SF), dotazníků k diagnostice suchého oka (McMonnies a OSDI) a podrobněji pak analýzou slzného filmu na štěrbinové lampě a keratografu Oculus 5M. Dále zmiňuje nové přístroje ...
 • Funkčnost brýlových čoček pro řidiče 

  Author: Bára Ježková; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Bartoš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  V dnešní době se často řeší téma brýlových čoček pro řidiče. Jaké mají řidiči problémy při řízení, jako je např. oslnění, odlesky, a jak těmto problémům předejít. I na takové otázky tato bakalářská práce odpovídá. Především ...
 • Vliv antireflexní vrstvy a barevných filtrů na změny vidění 

  Author: Tereza Peschková; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá refrakčními vadami, očním onemocněním a běžně dostupnými filtry. Jednotlivé refrakční vady a oční onemocnění jsou popsány z hlediska příznaků, členění, jejich řešení a případné korekce. Dále ...
 • Adaptace na změnu brýlové korekce v reálných podmínkách 

  Author: Lenka Jabůrková; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Kulhavá Lada
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Refrakční vady, jako je krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus, jsou běžné problémy se zrakem, které lze korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami. Proces adaptace na korekci brýlí se však může u jednotlivců lišit ...
 • Rozptyl světla u artefakie 

  Author: Tereza Dominová; Supervisor: Hlaváček Jakub; Opponent: Pluhovský Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce je zaměřena na vliv rozptylu světla a jeho dopadu na kvalitu zraku. Rozptyl světla jako jedna složka ze zrakových funkcí ovlivňuje jiné a při nadměrném rozptylu dochází ke zhoršení celkového vízu. První kapitola ...
 • Nitrooční tlak v oftalmologické praxi 

  Author: Nikol Zimová; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Hallová Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-05)
  Nitrooční tlak je jedním z faktorů, které ovlivňují kvalitu našeho vidění. Bakalářská práce „Nitrooční tlak v oftalmologické praxi“ se v první řadě zabývá různými metodami tonometrie. Práce popisuje význam nitroočního tlaku ...
 • Krátkodobý vliv měkkých kontaktních čoček na refrakci oka 

  Author: Kateřina Ditrichová; Supervisor: Klimešová Iva; Opponent: Kadlčíková Nela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Cílem bakalářské práce je zjistit, zda měkké kontaktní čočky působí na parametry rohovky, případně jakým způsobem mění subjektivní refrakci, jsou-li z oka vyndány bezprostředně před zahájením jejího měření. V teoretické ...
 • Vybrané parametry kontaktních čoček a jejich měření 

  Author: Ilona Fejfarová; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Cendelín Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Teoretická část je zaměřena na popis základních parametrů kontaktních čoček a jejich měření, včetně metodik a potřebného přístrojového vybavení. V praktické části bakalářské práce jsem na získaném souboru komerčně dostupných ...
 • Pomůcky pro slabozraké studenty a možnosti jejich zajištění v době studia 

  Author: Aneta Sauerová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Práce se zabývá slabozrakostí, její příčinou, řešením a způsobem vyšetření zrakové ostrosti. Zaměřuje se na vrozená zraková postižení a onemocnění získaná v průběhu života. Popisuje příčiny jejich vzniku, způsoby léčby, ...
 • Poruchy barevného vidění a diagnostika 

  Author: Markéta Hábová; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Hallová Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-05)
  Barvy jsou součástí života každého z nás, tvoří svět okolo nás zajímavější a veselejší. Někteří z nás jsou však nuceni žít bez barev. Tato bakalářská práce se zaměřuje na poruchy barevného vidění a jejich diagnostiku. ...
 • Vliv teploty na samozabarvovací brýlové čočky 

  Author: Richard Dupal; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  V předkládané práci na téma „Vliv teploty na samozabarvovací brýlové čočky“, jejímž cílem bylo zjištění vlivu teploty na rychlost zabarvení a odbarvení brýlových čoček, je formou rešerše zpracován základní přehled veličin ...
 • Prvonositelé kontaktních čoček 

  Author: Eliška Klabíková; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Práce „Prvonositelé kontaktních čoček“ se věnuje problematice prvonositelů kontaktních čoček a k tomuto tématu přidružených komplikací a možných řešení. V úvodu je zpracována anatomie předního segmentu oka. Dále se práce ...
 • Měření velikosti duhovko-rohovkového úhlu 

  Author: Nicola Šefrnová; Supervisor: Fůs Martin; Opponent: Selčan Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Teoretická část se zaobírá patofyziologií přední komory a iridokorneálním úhlem v souvislosti s glaukomovým onemocněním, součástí je též principiální objasnění přístrojových metod pro vyšetření přední komory oka. V ...
 • Porovnání zrakové ostrosti v závislosti na využité korekční pomůcce 

  Author: Anna Potěšilová; Supervisor: Varvařovská Leontýna; Opponent: Kunzová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem různých korekčních pomůcek na zrakovou ostrost. Nejčastěji využívanou korekční optickou pomůckou jsou v dnešní době brýle, avšak v posledních desetiletích nabírají na významu také kontaktní ...
 • Porovnání subjektivních a objektivních metod vyšetření refrakčních vad 

  Author: Klára Potěšilová; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Žáková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-19)
  Práce je zaměřena na analýzu rozdílů mezi postupy a dosahovanými výsledky při vyšetření refrakčních vad subjektivními a objektivními metodami. V teoretické části práce je uveden popis refrakčních vad, souvislost zrakové ...
 • Efekt operace katarakty u pacientů s a bez diabetu 

  Author: Barbora Poulová; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Marešová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Počet nemocných diabetem v posledních letech stoupá. Pokud jsou tito pacienti indikováni na operaci katarakty, je nutno se zaměřit na jejich správnou předoperační přípravu s cílem minimalizovat počet pooperačních komplikací. ...

View more