• 3D zobrazení průběhu elektrického srdečního vektoru 

   Autor: Suchomel Jan; Vedoucí práce: Vaculín Šimon; Oponent práce: Franěk Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat systém pro 3D zobrazení průběhu elektrického srdečního vektoru (3D ESV) na monitoru osobního počítače (PC). Z těla pacienta je snímán EKG signál za pomoci tří bipolárních, ...
  • Alelická diskriminace pomocí PCR technik v reálném čase: zlepšení analýzy dat 

   Autor: Konopáč Martin; Vedoucí práce: Cinek Ondřej; Oponent práce: Řeřucha Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aliasing a možnosti jeho potlačení u zobrazovacích systémů 

   Autor: Pršanec Peter; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Hlavným úkolom tejto práce bol teoretický popis aliasing efektu, popis podmienok potrebných ku správnej rekonštrukcii výstupného obrazu a popis metód a prostriedkov vedúcich k predchádzaniu a eliminácií tohto javu. ...
  • Analýza a konstrukce protézy paže s využitím inteligentních pohonů. 

   Autor: Froněk Jan; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Fischer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-01)
  • Analýza a návrh nemocniční síťové infrastruktury 

   Autor: Kiss Ondrej; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Boháč Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Digitální revoluce s sebou do medicíny přinesla mnoho nových příležitostí - přenos, ukládání a zobrazování dat. Oproti prvním nemocničním datovým sítím, kde byla použita individuální uzavřená řešení, nabízí dnešní dostupné ...
  • Analýza a optimalizace systému pro časově rozlišená měření luminiscence scintilátorů 

   Autor: Košelja Vojtěch; Vedoucí práce: Pánek Dalibor; Oponent práce: Mareš Jiří A.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na problematiku scintilačních krystalů a na aparaturu pro měření jejich fotoluminiscenční a scintilační odezvy. K měření dohasínání fotoluminiscence byla využita soustava ...
  • Analýza charakteristik nanovlákenné membrány pro potenciální využití při hemodialýze 

   Autor: Cimbálník Jan; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Hakl Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato práce se zabývá využitím nanovlákenných vrstev jako membrán pro hemodialýzu pacientů s renálním selháním. Nanovlákna vznikají při zvlákňování polymeru procesem nazývaným elektrospinning. Takto vzniklá nanovlákenná ...
  • Analýza dat pro modelování biomechanických zákonitostí fyzické aktivity nemocných s ICHS 

   Autor: Malá Gabriela; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-12)
   Úvod: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je ischemické srdeční onemocnění nejčastější příčinou úmrtí. Pro včasné odhalení ISCH se provádějí ergometrické testy. Právě neinvazivní diagnóza ICHS je opřena ...
  • Analýza fyziologického působení EEG biofeedback terapie 

   Autor: Bohatec Luboš; Vedoucí práce: Hána Karel; Oponent práce: Tyl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Práce se zabývá působením EEG biofeedback terapie na fyziologické parametry člověka. Teoretická část obsahuje kapitolu zaměřenou na elektroencefalografický signál (EEG), který je při EEG biofeedback terapii snímán. Dále ...
  • Analýza morfologie řezu při operaci katarakty a jejího vlivu na parametry rohovky 

   Autor: Hedbávná Eliška; Vedoucí práce: Cendelín Jiří; Oponent práce: Píchová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Práce se zabývá morfologií vstupního rohovkovéhořezu při operaci katarakty. Cílem práce je porovnat dva typy nových jednorázových kovových nožů. Do studie bylo zařazeno 72 očí(66 pacientů), u nichž byla provedena operace ...
  • Analýza obrazu obličeje 

   Autor: Fiala Patrik; Vedoucí práce: Kasal Pavel; Oponent práce: Měšťák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   ÚvodCílem práce je objektivizace somatometrické analýzy digitalizovaného obrazu a její následné užití pro řešení klinických problémů v plastické chirurgii. Uvedené metodologie byly využity pro plánování optimalizace ...
  • Analýza vlivu typizovaných EKG artefaktů na vybrané HRV parametry 

   Autor: Kánská Kateřina; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce tematicky spadá do oblasti analýzy signálu EKG pomocí HRV analýzy. Cílem práce je provedení pilotního experimentu, který povede ke zjištění, jaký vliv mají různé typy rušení v EKG signálu na klinicky nejvýznamnější ...
  • Analýza využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro hodnocení tíže Parkinsonovy nemoci 

   Autor: Klempíř Ondřej; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Sieger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Počet lidí trpících Parkinsonovou nemocí celosvětově roste, přičemž její léčba je jednou nejnadějnějších oblastí soudobé neurologie. Diplomová práce se zaměřuje na otestování vlivu účinku hloubkové mozkové stimulace ...
  • Antibakteriální vlastnosti tenkých vrstev 

   Autor: Alferiová Marie; Vedoucí práce: Vymětalová Veronika; Oponent práce: Amler Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-31)
  • Aplikace pro diagnostiku a rehabilitaci neurologických pacientů v systému virtuální reality 

   Autor: Bohunčák Adam; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Janatová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit programové prostředí pro rehabilitaci pacientů s využitím prostředků virtuální reality a stabilometrické plošiny. Software je vyvíjen pro použití v laboratoři virtuální ...
  • Bdění, spánek a účinky celkových anestetik u laboratorního potkana 

   Autor: Zezulová Markéta; Vedoucí práce: Maršálek Petr; Oponent práce: Vacek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem práce bylo najít na ECoG (elektro-kortiko-gram) záznamech snímaných z mozkové kůry u naoperovaných potkanů grafo-elementy, které by odpovídaly stavům aktivace příslušných mozkových oblastí tak, jak je popsáno v ...
  • Bifidobakterie v tračníku člověka 

   Autor: Valtr Vojtěch; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Biokompatibilita DLC vrstev 

   Autor: Písařík Petr; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Remsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Diamantu podobný uhlík(DLC) je metastabilní forma amorfního uhlíku obsahujícího spojení atomů uhlíku za pomoci sp2asp3hybridizovaných orbitalů. DLC vrstvy jsou polovodičesvysokou mechanickou tvrdostí, chemickou netečností, ...
  • Charakterizace buněčné diferenciace metodami kvantifikace proteinů mezibuněčné hmoty typických pro chrupavku 

   Autor: Patrná Marta; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Bobek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Jedním znejdynamičtějise rozvíjejícíchlékařských oborů je regenerativní medicína, jejíž hlavním cílem je podpora regenerace tkáně. Cílem této diplomové práce bylo zavedení aoptimalizace nové techniky Simple Western, kterou ...
  • Charakterizace detekčních vrstev optických senzorů pH 

   Autor: Nekola Josef; Vedoucí práce: Pospíšilová Marie; Oponent práce: Kuncová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)