Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-12 z 267

  • Využití termovize ke studiu vybraných diagnoz v neurologii 

   Autor: Maleček Václav; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Čakrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tato práce se zabývá diagnostikou neurologického onemocnení Charcot-Marie-Tooth /CMT/ pomocí termovizního merení. CMT je hereditární neuropatické onemocnení periferních nervu, postihující nejprve nervová vlákna v dolních, ...
  • Paralelní zpracování signálů pomocí grafických adaptérů 

   Autor: Gavalec Michal; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Čapek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití moderních grafických adaptérů pro obecné výpočty, zejména pro zpracování signálu. Nejdříve je stručně vysvětlena problematika obecných výpočtů na grafickém procesoru. Pak jsou uvedeny ...
  • Analýza vlivu typizovaných EKG artefaktů na vybrané HRV parametry 

   Autor: Kánská Kateřina; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce tematicky spadá do oblasti analýzy signálu EKG pomocí HRV analýzy. Cílem práce je provedení pilotního experimentu, který povede ke zjištění, jaký vliv mají různé typy rušení v EKG signálu na klinicky nejvýznamnější ...
  • Využití termovize pro studium teplotního pole periferií lidského těla 

   Autor: Vondruška Tomáš; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Čakrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Termografie -metoda, která nebyla vminulosti příliš využívána. Zpočátku byla tato metoda měření nepřesná a technika využívající tuto metodu byla velice nákladná. Vposlední době se však rozšířila od armádního využití pomnoho ...
  • Technické podmínky pro využití kapilárního laseru s vlnovou délkou 46,9 nm v radiobiologii 

   Autor: Žigmond Jan; Vedoucí práce: Juha Libor; Oponent práce: Cihelka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-02)
   Tato práce se zabývá výzkumem možného použití kapilárního laseru emitujícího na vlnové délce 46,9 nm v oblasti radiační biofyziky (radiobiologii). Zájmová vlnová délka se nachází na pomezí oborů měkkého rentgenového a ...
  • Programové nástroje pro modelování neuronových obvodů 

   Autor: Řezáčová Vladimíra; Vedoucí práce: Maršálek Petr; Oponent práce: Zápotocký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V problematice se zajímáme především o způsob, jakým octomilka používá senzorické vstupy z křídel a z halter k rychlému manévrování během letu. Jako prostředek bylo využito matematických modelů zpětnovazebného neuronového ...
  • Stanovenie kermy vo vzduchu pri vybraných typoch konvenčných skiagrafických vyšetrení ako podklad pre zistenie veľkosti ožiarenia pacientov 

   Autor: Zachar Lukáš; Vedoucí práce: Nikodemová Denisa; Oponent práce: Horváthová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Stanovenie kermy vo vzduchu pri vybraných typoch konvenčných skiagrafických vyšetrení ako podklad pre zistenie veľkosti ožiarenia pacientov
  • Bdění, spánek a účinky celkových anestetik u laboratorního potkana 

   Autor: Zezulová Markéta; Vedoucí práce: Maršálek Petr; Oponent práce: Vacek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem práce bylo najít na ECoG (elektro-kortiko-gram) záznamech snímaných z mozkové kůry u naoperovaných potkanů grafo-elementy, které by odpovídaly stavům aktivace příslušných mozkových oblastí tak, jak je popsáno v ...
  • Snímání polohových charakteristik nástrojů kamerovým systémem 

   Autor: Tatíček Milan; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   This project studies the possibilitiesof contactless measuringof positional characteristics of tools. It uses a set of three orthogonally placed static cameras. We track the tool using a set of same-color markers placed ...
  • Systém pro monitorování pacienta integrovaný do ložné plochy lůžka 

   Autor: Jordán Michal; Vedoucí práce: Kolář Vladimír; Oponent práce: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Tato práce se zabývá studiem tělesných pohybů v průběhu spánku a dlouhodobé
  • Vliv geometrie a aktivní vrstvy optického vláknového prvku na citlivost biosenzoru 

   Autor: Vrbová Hana; Vedoucí práce: Pospíšilová Marie; Oponent práce: Trögl Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Pro zjištení vlivu geometrie a aktivní vrstvy optického vláknového prvku (OVP) na citlivost biosenzoru byl použit bakteriální kmen Pseudomonas fluorescens HK44. Jedná se o tzv. bioreportér - geneticky modifikovaný ...
  • Stříbrem dopované hydroxyapatitové vrstvy 

   Autor: Zemánek Radim; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Zelinger Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Práce sumarizuje údaje vztahující se khydroxyapatitu, který je biologicky aktivní materiál, jenž má osteokondukční a osteoindukční vlastnosti. Je zde uveden také vliv dopace na zlepšení biomedicínských vlastností a využití ...