Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 109

  • Vývoj senzorové platformy SAW pro detekci patogenů 

   Autor: Drbohlavová Lucie; Vedoucí práce: Mortet Vincent; Oponent práce: Potocký Šťepán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této diplomové práce je vyvinutí platformy, která bude v navazujících pracích sloužit ke konstrukci biosenzoru na principu diamantové vrstvy pro detekci bakterií. Detekce bakterií bude založena na specifických ...
  • Hodnocení psychofyziologického stavu u pilotů ve výcviku 

   Autor: Háková Anna; Vedoucí práce: Otáhal Martin; Oponent práce: Szabo Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato prace se zabyva hodnocenm mentaln zateze pilotu na zaklade namerenych
  • Spektroskopická studie fotodynamických procesů ve fluorescenčním modelu rakovinné tkáně 

   Autor: Hrtáňová Jana; Vedoucí práce: Brůža Petr; Oponent práce: Macháň Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Fotodynamicka terapie (PDT, Photodynamic therapy) je lecebny postup
  • Experimentální analýza mechanických vlastností kloubní chrupavky meziobratlových kloubů, s ohledem na její vnitřní strukturu 

   Autor: Kysel Michal; Vedoucí práce: Otáhal Martin; Oponent práce: Lukeš Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V práci jsme se zabývali vytvořením metodiky pro měření mechanických vlastností mezikloubní
  • Studium interakce funkcionalizovaných nanočástic diamantu s buňkami metodami fluorescenční mikroskopie 

   Autor: Opluštilová Jana; Vedoucí práce: Petráková Vladimíra; Oponent práce: Uherková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diamantové nanočástice jsou slibným materiálem pro potencionální využití v biomedicíně. Pro většinu aplikací, jako jsou vizualizace buněčných procesů, cílený přenos léčiv nebo genová terapie, je klíčové chování nanočástic ...
  • Návrh pohyblivé plošiny a metod hodnocení pohybu segmentů těla živočichů 

   Autor: Škoda David; Vedoucí práce: Kutílek Patrik; Oponent práce: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením elektrické naklápěcí plošiny navržené pro měření pohybových změn malých živočichů při jejím naklápění v prostoru a metod kvantitativního hodnocení kinematických dat. Za tímto ...
  • Metody a parametry adaptivní segmentace EEG záznamů. 

   Autor: Kala David; Vedoucí práce: Krajča Vladimír; Oponent práce: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Vizuální vyhodnocení EEG záznamu, tak jak se používá v současné lékařské praxi, je časově velmi náročné. Z toho důvodu je snaha o vytvoření automatického systému, který by lékaři práci urychlil. Nezbytným prvním krokem ...
  • Extracelulární aktivita xylanáz bakterií rodu Butyrivibrio 

   Autor: Žambochová Kateřina; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Roubal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Xylanázy spolu s ostatními fibrolytickými enzymy hrají klíčovou roli při degradaci celulózy v trávicím traktu býložravců i člověka a v dalších procesech anaerobní degradace biomasy v biotechnologiích a průmyslu. Tato ...
  • Analýza a optimalizace systému pro časově rozlišená měření luminiscence scintilátorů 

   Autor: Košelja Vojtěch; Vedoucí práce: Pánek Dalibor; Oponent práce: Mareš Jiří A.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na problematiku scintilačních krystalů a na aparaturu pro měření jejich fotoluminiscenční a scintilační odezvy. K měření dohasínání fotoluminiscence byla využita soustava ...
  • Vliv vybraných tvarových parametrů a struktury hydrogelových matric na kinetiku uvolňování benzokainu 

   Autor: Radiměřská Magda; Vedoucí práce: Michálek Jiří; Oponent práce: Kaštánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce s názvem ?Vliv vybraných tvarových parametrů a struktury hydrogelových
  • Hodnocení posturální stability u pacientů s neurinomem akustiku 

   Autor: Hanáková Lenka; Vedoucí práce: Otáhal Martin; Oponent práce: Rajťúková Viktória
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Pacienti s nekterymi neurologickymi onemocnenmi, napr. neurinomem akustiku
  • Systém pro měření pohybů ruky 

   Autor: Staněk David; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílém této diplomové práce bylo navrhnout, vytvorit a v klinických podmínkách
  • Analýza využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro hodnocení tíže Parkinsonovy nemoci 

   Autor: Klempíř Ondřej; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Sieger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Počet lidí trpících Parkinsonovou nemocí celosvětově roste, přičemž její léčba je jednou nejnadějnějších oblastí soudobé neurologie. Diplomová práce se zaměřuje na otestování vlivu účinku hloubkové mozkové stimulace ...
  • Nové nosiče pro nevirální genovou terapii a mechanismus jejich funkce studovaný pomocí fluorescenčních metod 

   Autor: Williamson Philip; Vedoucí práce: Král Teresa; Oponent práce: Kočišová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Interpretace obrazu scény do stereofonního sluchového vjemu člověka 

   Autor: Tichý Tomáš; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Krupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Příprava a charakterizace molekulárních uspořádaných funkčních vrstev karboran-thiolů na površích zlata a stříbra 

   Autor: Rajmon Martin; Vedoucí práce: Bastl Zdeněk; Oponent práce: Čížková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Měření fluorescence NADH na buněčných kulturách při fotodynamické terapii 

   Autor: Čepa Martin; Vedoucí práce: Kučera Pavel; Oponent práce: Michl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Časově rozlišená luminiscenční spektroskopie scintilátorů s pulzním SXR zdrojem 

   Autor: Benedikt Petr; Vedoucí práce: Pánek Dalibor; Oponent práce: Šiňor Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Rentgenové zobrazování měkkých tkání pro brachyterapii s použitím pixelových detektorů rodiny Medipix 

   Autor: Richterová Anna; Vedoucí práce: Jakůbek Jan; Oponent práce: Kytýř Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   1.Seznámení s pitelovými detektory rodiny Medipix. 2.Seznámení s metodami zpracování obrazu získaného detektorem Medipix.3. Seznámení s principy brachyterapie. 4. Návrh měřícího fantomu simulujícího různé tkáňové struktury ...
  • Modelování změn farmakokinetických vlastností substrátů CYP3A4 při jejich kombinaci se silnými inhibitory 

   Autor: Prell Jan; Vedoucí práce: Potůček Jiří; Oponent práce: Kršiak Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)