Show simple item record

Differential Equations in Electrical Engineering

dc.contributor.advisorBohata Martin
dc.contributor.authorKlouda Filip
dc.date.accessioned2017-06-27T12:24:34Z
dc.date.available2017-06-27T12:24:34Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587864459405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70923
dc.description.abstractTato práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola pojednává o obecné teorii obyčejných diferenciálních rovnic a prezentuje základní analytické metody jejich řešení. Ve druhé kapitole se soustředíme na numerickou Eulerovu metodu pro hledání aproximace řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic. Třetí kapitola se týká teorie elektrických obvodů a ukazuje aplikace obyčejných diferenciálních rovnic v této oblasti. Všechny kapitoly obsahují názorné příklady pro lepší pochopení tématu. Teorie obyčejných diferenciálních rovnic patří k základním disciplínám matematické analýzy. V~nejjednodušším případě lineárních rovnic s konstantními koeficienty jsme schopni nalézt a vyjádřit explicitně řešení užitím vhodné analytické metody. Naopak u problémů nelineárních (např. van der Polův oscilátor) je to poměrně vzácný případ a jsme nuceni se spokojit s řešením přibližným. Aplikace diferenciálních rovnic nalezneme v mnoha, ne-li ve všech, oblastech vědecké a inženýrské praxe, od mechaniky, přes chemii, biologii až po elektrotechniku.cze
dc.description.abstractThis work consists of three chapters. The First chapter deals with general theory of ordinary differential equations and presents basic analytical methods for their solution. In the second chapter we focus on numerical Euler's method for approximation of solution of systems of ordinary differential equations. The third chapter covers theory of electric circuits and shows applications of the ordinary differential equations in this field. All the chapters contain illustrative examples for better understanding of the topic. The theory of ordinary differential equations belongs to fundamental disciplines of mathematical analysis. In the simplest case of linear equations with constant coefficients we are able to find and express the solution using suitable analytical method. On the other hand for nonlinear problems (e.g. van der Pol oscillator) it is relatively rare case and we are forced to accept approximation of the exact solution. Applications of differential equations can be found in many, if not all, areas of scientific and engineering practice from mechanics through chemistry, biology to electrical engineering.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectobyčejné diferenciální rovnice, Eulerova metoda, elektrické obvody, van der Polův oscilátorcze
dc.subjectordinary differential equations, Euler's method, electric circuits, van der Pol oscillatoreng
dc.titleDiferenciální rovnice v elektrotechnicecze
dc.titleDifferential Equations in Electrical Engineeringeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSobotíková Veronika
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record