Show simple item record

Administrative buildingdc.contributor.advisorStibůrková Běla
dc.contributor.authorMatoušek Pavel
dc.date.accessioned2017-06-25T15:59:13Z
dc.date.available2017-06-25T15:59:13Z
dc.date.issued2017-05-20
dc.identifierKOS-695599892605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70849
dc.description.abstractTato diplomová práce obsahuje dokumentaci ke stavebnímu povolení novostavby vícepodlažního administrativního objektu. Práce je rozšířena o varianty řešení fasád. Řešený objekt se nachází v obci Praha - Michle. Pozemek, na kterém je objekt navržen, se nachází uprostřed zástavby a je rovinatého charakteru. U pozemku vede přístupová cesta včetně všech sítí. Jedná se o novostavbu administrativní budovy s osmi nadzemními a dvěmi podzemními podlažími. V podzemním podlaží se nacházejí parkovací stání a technická místnost. Varianty fasád obsahují 7 možností řešení. Tato řešení byla podrobně popsána a byly vyhodnoceny jejich klady a zápory.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis contains a documentation for building permission of new of multi-storey administrative building. The thesis is extended by the variants of facades solutions. The solved object is located in Prague - Michle. The lot where the object is designed is located in the middle of the build-up area and is a planar character. There is an acces road leading to the area, including all the networks. It is a new building of administrative building with eight overground and two underground floors. The underground floors has a parking places and technical room. The variants of facades contain 7 options of solution. These solutions have been described in detail and their positives and negatives have been evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBílá vana, fasáda, skeletový systém, ztužující jádro, železobetonová konstrukce.cze
dc.subjectWhite tub, facade, skeletal system, reinforcing core, reinforced concrete structure.eng
dc.titleAdministrativní budovacze
dc.titleAdministrative buildingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKudrna Valdemar
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record