Show simple item record

Properties of cement-based composites with enhanced electrical conductivitydc.contributor.advisorFiala Lukáš
dc.contributor.authorWalda Milan
dc.date.accessioned2017-06-13T12:40:26Z
dc.date.available2017-06-13T12:40:26Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864484805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70578
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá účinností uhlíkových vláken jako funkčního plniva v běžném cementovém kompozitu pro zvýšení elektrické vodivosti. Práce je členěna do dvou na sebe navazujících částí - teoretické a experimentální. V teoretické části popisuji klasický cementový kompozit, cementový kompozit s přidaným funkčním plnivem a jejich vlastnosti. Dále se zaměřuji na tzv. "chytré" betony, jejich využití, zlepšené vlastnosti a jakými funkčními plnivy jich lze dosáhnout. Obsahem experimentální části jsou výsledky výzkumného měření mechanických a fyzikálních vlastností cementového kompozitu po přidání uhlíkových vláken. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké hmotnostní zastoupení uhlíkových vláken v cementovém kompozitu bude ideální pro zvýšení elektrické vodivosti, a přitom neoslabí mechanické vlastnosti. Proto byly provedeny zkoušky pro zjištění pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku dle příslušné normy pro ztvrdlý beton ČSN EN 12390-1. Po všech provedených zkouškách lze konstatovat, že přimíchání i malého množství uhlíkových vláken do běžného cementového kompozitu, má kladný vliv na zlepšení elektrické vodivost a pevnosti v tahu za ohybu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on efficiency of carbon fibers as a functional filler in regular cement composite to increase electrical conductivity. The thesis is divided into two consecutive parts - theoretical and exprerimental. The theoretical part describes classical cement composite, cement composite with added functional filler and their properties. Then I focus on so-called "smart" concrete and its utilization, improved properties and what functional fillers they can be achieved with. The experimental part contains results of research measurements of mechanical and physical properties of the cement composite after addition of carbon fibers. The main aim of this thesis was to find out percolation threshold of amount of carbon fibers in the studied cement composite and to find out whether it does not influence negatively mechanical properties. Therefore, experiments have been conducted to determine the tensile strength, during the flexion and under the pressure according to the relevant standards for hardened concrete CSN EN 12390-1. After all the tests it can be concluded that the addition of even small amount of carbon fibers to a regular cement composite has positive influence on the improvement of electrical conductivity, the tensile strength.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectcementový kompozit, uhlíková vlákna, vodivá plniva, elektrická vodivost, tepelná kapacita, chytré konstrukcecze
dc.subjectcement-based composite, carbon fibers, conductive fillers, electrical conductivity, heat capacity, smart constructionseng
dc.titleVlastnosti cementových kompozitů se zvýšenou elektrickou vodivostícze
dc.titleProperties of cement-based composites with enhanced electrical conductivityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeLitoš Jiří
theses.degree.disciplineRealizace pozemních a inženýrských stavebcze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record