Show simple item record

Footbridge over Rokycanska street in Plzen

dc.contributor.advisorFoglar Marek
dc.contributor.authorVrba Pavel
dc.date.accessioned2017-06-13T12:40:16Z
dc.date.available2017-06-13T12:40:16Z
dc.date.issued2017-05-24
dc.identifierKOS-587864384905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70572
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro chodce přes Rokycanskou ulici v Plzni. V první části se práce zaměřuje na průzkum již existujících lávek v Praze a Plzni, kde je zkoumána jejich funkční podstata. Druhou částí jsou vlastní varianty návrhu lávky samotné. Další částí je rozbor vybraných variant s ohledem na jejich mechanické a dynamické chování. V závěrečné kapitole je dopracována výsledná varianta, která je zjednodušeně posouzena. Výsledná varianta s délkou hlavního pole 75,1 m je tvořena půdorysně zakřiveným komorovým nosníkem o poloměru 26,0 m. Takto tvořená mostovka je jednostranně zavěšena za betonový pylon výšky 30,2 m se sklonem 64°.cze
dc.description.abstractThe focus of the bachelor thesis is designing a new footbridge over Rokycanská Street in Pilsen. The first part of the thesis presents a research of already existing footbridges in Prague and Pilsen, where their functional basis is explored. The second part contains variant draughts of the footbridge itself. The next part is analysis of selected versions considering their mechanical and dynamical behaviour. In the last chapter the final variant is finished and it is reviewed in a simplified way. The final variant with central span 75,1 m constitutes of curved chamber beam with radius 26,0 m. So formed bridge deck is unilaterally suspended on a concrete pylon 30,2 m high with 64° gradient.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectLávka pro pěší, zavěšená konstrukce, zakřivená konstrukce, zatížení, beton, namáhání, deformace, vlastní tvary kmitání.cze
dc.subjectFootbridge, suspended bridge, curved structure, load, concrete, stress, deformation, dynamic analysis.eng
dc.titleNávrh lávky přes ulici Rokycanskou v Plznicze
dc.titleFootbridge over Rokycanska street in Plzeneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHájek Radek
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record