Show simple item record

Evaluation of the new investment for the company *COMdc.contributor.advisorCipovová Eva
dc.contributor.authorKrutišová Michaela
dc.date.accessioned2017-06-07T16:19:06Z
dc.date.available2017-06-07T16:19:06Z
dc.date.issued2017-05-17
dc.identifierKOS-695600096105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70381
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na investiční rozhodování o zavedení CRM systému ve firmě *COM s. r. o. Cílem práce je zhodnotit novou investici a analyzovat firmu před a po zavedení investice. Součástí rozhodování o novém investičním projektu je také analýza firmy a to nejen finanční, ale také analýza vnějšího a vnitřního prostředí. V teoretické části jsou definovány jednotlivé analýzy a popsány detailně. Dále se zabývám investicemi samotnými. Zde je důležité popsat nejen jejich klasifikaci, ale také samotný investiční proces, která se skládá z několika fází. Pro správné ekonomické zhodnocení je důležité si stanovit plán cash flow a diskontní sazbu. Teoretická část je poté ukončena metodami zhodnocení investic. V praktické části jsou poté jednotlivé metody použity a vyhodnoceny. V závěru je pak řečeno doporučení pro firmu.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on the possible implementation of CRM system in *COM Ltd and whether or not it would be a worthwhile investment. The part of decision about the new investment project is also the analysis of the company, not only financial, but also analysis of the external and internal environment. In the theoretical part, the individual analyses are described. It also discusses the investment themselves. It is important to describe not only their classification but also the actual investment process that consists of several phases. For a proper economic appreciation, it is important to set a cash flow plan and a discount rate. The theoretical part is concluded by methods of investment appreciation. In the practical part, the individual methods are used and evaluated. In conclusion, there is a recommendation for the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectinvestiční rozhodování, finanční analýza, *COM s.r.o., čistá současná hodnota, CRM systémcze
dc.subjectinvestment decision making, financial analyses, *COM Ltd., net present value, CRM systemeng
dc.titleZhodnocení nové investice pro firmu *COMcze
dc.titleEvaluation of the new investment for the company *COMeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-12
dc.contributor.refereeScholleová Hana
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record